Jovanka Vrlinič

Jovanka Vrlinič

  • ZAGOVORNICA ZDRAVJA ZAPOSLENIH
  • Jovanka Vrlinič je vaditeljica športne rekreacije in Zdrave vadbe, ki svoje znanje in izkušnje uveljavlja tudi kot promotorka Zdravih društev in projekta Zdravju prijazno podjetje.
V športno rekreacijskem društvu Črnomelj dvakrat tedensko vodi Zdravo vadbo. V društvu pa sodeluje tudi pri izvajanju UKK testiranj in organizaciji predavanj o zdravi prehrani in stresu na delovnem mestu. Velik izziv vidi prav v osveščanju podjetij o pomenu redne telesne dejavnosti zaposlenih in skrbi za njihovo zdravje.