Kako zagotoviti pozitivno okolje za gibalno pismenost

Kako zagotoviti pozitivno okolje za gibalno pismenost

 • 11.10.2023
 • Pozitivno okolje za gibalno pismenost je izredno pomembno. Programi morajo biti prilagojeni zmožnostim vadečih in prav tako je potrebno zagotoviti širok nabor teh programov. Tu je le nekaj priporočil.

Ker želi koncept gibalna pismenost prispevati k številnim ciljem holističnega razvoja, postane vprašanje, kako zagotoviti pozitivna učna okolja za posameznike, ki se ukvarjajo s telesno dejavnostjo, prednostna naloga.

Sprememba prakse razvoja gibalne pismenosti ne bo zahtevala le od praktikov, temveč tudi od oblikovalcev politik, da razmislijo o zagotavljanju in procesu. Zahteva novo osredotočenost na razvoj posameznikovih telesnih sposobnosti, odnosa do telesne dejavnosti ter znanja in razumevanja. Prav tako zahteva, da imajo izobraževalne, športne in zdravstvene ustanove jasno naravnanost k spodbujanju vseh k telesni dejavnosti.

 

SMERNICE ZA ZAGOTAVLJANJE PRIJETNEGA OKOLJA ZA GIBALNO PISMENOST

V nadaljevanju predstavljamo smernice za vaditelje, ki pripomorejo k vzpostavitvi varnega in vključujočega učnega okolja:

 • Zagotovite, da so vsi vključeni in da so programi prilagojeni glede na njihove zmožnosti.
 • Zagotovite zadosti širok nabor programov telesne dejavnosti, ki so osredotočeni na potrebe posameznika.
 • Posamezniku dajte čas, da se vključi v aktivnosti in spremljajte njegov napredek.
 • Poskrbite, da bodo aktivnosti ustrezne, spodbudne (nagrade) ter primerno zahtevno zasnovane za vsakega posameznika oz. skupino posebej.
 • Uporabite različne strategije za zagotavljanje napredka vseh.
 • Načrtujte celosten razvoj posameznika in upoštevajte vse štiri komponente gibalne pismenosti: fizična, kognitivna, socialna in čustvena komponenta.
 • Spodbujajte izvajanje nalog, pohvalite trud posameznike sprejemajte njihove morebitne napake.
 • Cenite znanje, razumevanje in odnos enako kot fizične zmogljivosti.
 • Spodbujajte ustvarjalnost in postopoma prenašajte odgovornost za uspeh na udeležence.
 • Vedno praznujte skupen napreden in uspeh. Ne pozabite na zabavo.

 

 

 

Več o gibalni pismenosti najdete tu.

Nacionalni program Gibalna pismenost sofinancira Fundacija za šport.