Delavnica PARIPRE za košarkarske trenerje

Delavnica PARIPRE za košarkarske trenerje

  • 12.09.2023
  • V soboto, 9. septembra 2023, je bila v okviru trenerske klinike Košarkarske zveze Slovenije izvedena delavnica PARIPRE, ki jo je vodil kineziolog Anže Zdolšek.

V okviru Erasmus+ projekta PARIPREje bil razvit protokol ogrevalnih vaj z namenom preprečevanja športnih poškodb pri mladostnikih. Športna unija Slovenije je protokol ogrevalnih vaj pilotno testirala v sodelovanju s petimi košarkarskimi klubi. Pilotno testiranje se je izkazalo za uspešno, saj je bil pojav športnih poškodb pri košarkarjih, ki so sodelovali v testiranju, v manjšem številu kot pri kontrolni skupini košarkarskih ekip. Protokol ogrevalnih vaj s praktičnim prikazom na videoposnetkih je prosto dostopen na spletni strani projekta PARIPRE

Preteklo soboto pa je potekala delavnica za košarkarske trenerje, ki delajo z mladimi košarkarji in košarkaricami. Kineziolog Anže Zdolšek je praktično prikazal ogrevalne vaje, ki so del protokola. Protokol vsebuje sklope ogrevalnih vaj s progresivno obremenitvijo. Redno izvajanje protokola prispeva k preprečevanju nastanka športnih poškodb pri mladih športnikih.