Praktične delavnice za novo znanje

Praktične delavnice za novo znanje

  • 14.08.2023
  • V šolskem letu 2023/24 bomo za strokovni kader na področju športa in izobraževanja izvedli tri praktične delavnice.

IZKUSTVENO UČENJE SKOZI GIBALNE IGRE IN NARAVNE OBLIKE GIBANJA V NARAVNEM OKOLJU (GOZDU) ZA PREDŠOLSKE OTROKE

Delavnica je namenjena vzgojiteljicam in vzgojiteljem predšolskih otrok ter njihovim pomočnicam/pomočnikom. Strokovnemu kadru na področju športa, ki vodijo programe za predšolske otroke.

Namen programa je spoznati, razumeti in osvojiti neposredno učenje skozi igro, naravne oblike gibanja in prvinsko izkustvo v naravnem okolju. Udeleženci bodo spoznali, kako pripraviti in izvesti dober načrt izkoriščanja gozda kot najboljšega igrišča in učilnice. Spoznali se bodo z uporabo različnih naravnih predmetov kot pripomočkov pri igri v naravnem okolju. Poudarek bo tudi na pomenu razvoja socialnega stika med vrstniki ter razvijanje sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti skozi naravne oblike gibanje in gibalne igre.

Izpeljava: april/maj 2024 (točen datum bo objavljen v razpisu)

GOZD KOT PROSTOR ZA RAZVOJ GIBALNIH SPOSOBNOSTI OTROK

Delavnica je namenjena učiteljem in učiteljicam v prvem obdobju osnovne šole (1. triada). Strokovnemu kadru na področju športa, ki vodijo programe za mlajše otroke.

Na delavnici se bodo udeleženci spoznali z načini razvijanja gibalnih sposobnosti otrok skozi naravne oblike gibanja v naravnem okolju – gozdu. Spoznavali bodo gozd kot najboljše igrišče, poligon in telovadnico. Se spoznali z različnimi igrami gibanja za otroke v naravi, kot so igre preživetja, raziskovanja, ustvarjanja z naravnim materialom.

Izpeljava: april/maj 2024 (točen datum bo objavljen v razpisu)

PREVENTIVA PRED NASTANKOM POŠKODB PRI TELESNI VADBI

Program je namenjen učiteljem oziroma učiteljicam izbirnih predmetov v osnovni šoli, strokovni oziroma poklicni šoli in gimnaziji. Učiteljem športa. Strokovnemu kadru na področju športa.

Na delavnici bodo udeleženci spoznali in razumeli razloge za nastanek poškodb med telesno vadbo in njihove posledice. Naučili, osvojili in razumeli bodo protokole ogrevalnih vaj za preventivo pred nastankom poškodb povezanih s telesno vadbo. Cilj delavnice bo pripraviti in izvesti kakovosten načrt programa športne vzgoje in posameznih vadbenih enot ter razumeti pomen vaj za moč, gibljivost in ravnotežje na telesni razvoj mladih in kot preventivo pred nastankom poškodb povezanih s telesno vadbo.

Izpeljava: oktober/november (točen termin bo objavljen v razpisu)

Vsi našteti programi so že objavljeni v KATISU – Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2023/24.

Zaposleni v šolstvu in izobraževanju svojo prijavo uredite direktno v KATISU, kar je nujno, če želite prejeti potrdilo o pridobljenih točkah (0,5 točke) po zaključku programa. Za vse ostale bodo prijave možne preko elektronske pošte. Več informacij glede prijave bo na voljo v razpisu, ki bo objavljen najmanj mesec dni pred izvedbo programa.