GLOBALNI DIALOG: MEDNARODNI TRENING ZA MLADE

  • 13.08.2010
  • V Ljubljani, se je v organizaciji International Sport and Culture Association (ISCA) in Športne Unije Slovenije, v vlogi gostiteljice, od 21. do 27. junija odvijal Mednarodni trening, z naslovom Globalni Dialog: Usposabljanje o medkulturnem dialogu in sodelovanju. Pestra medkulturna raznolikost udeležencev usposabljanja, se je povezala skupaj skozi evropsko identiteto, ki temelji na skupnih vrednotah. Skozi različne načine neformalnega učenja in globalnega dialoga smo skupaj krepili medsebojno razumevanje med evropskimi državljani, razvijali solidarnost ter spodbujali strpnost med mladimi.


Skozi razprave o skupnih evropskih vrednotah ter z razvijanjem občutka pripadnosti skupnemu družbenemu in kulturnemu okolju, pa smo posebno pozornost namenili temi evropskega državljanstva. Skozi interaktivne debate smo odprli vprašanja, kako postati dejavnejši državljan, kako in kje sodelovati, doseči večjo usposobljenost in boljšo obveščenost. Dotaknili smo se pravnega vidika pravic in predstavili dolžnosti vsakega državljana, večji poudarek pa smo dali na subjetkivnem občutku pripadnosti in povezanosti v Evropski uniji.
Naš cilj je spodbuditi mlade, k dejavnejši udeležbi graditve prihodnosti Evropske unije ter prispevati k krepitvi civilne družbe.

Z Globanim Dialogom so mladi:

  • razvili sposobnosti za medkulturni dialog ter se srečali z mladimi, ki delujejo na mednarodnem področju;
  • predstavili uspešne primere uporabe športa kot sredstva za socialno vključevanje v različnih multikulturnih okoljih;
  • razvili strategije, s katerimi bi vplivali na mladinsko politiko in na priporočila mednarodnih organov;
  • ustvarili mrežo multiplikatorjev, ki za mlade uporabljajo razvojno metodo medkulturnega učenja;
  • osredotočili se na učne dosežke v okviru krepitve posameznih ali ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja in
  • razvijali kombinacijo veščin, znanja, stališč in vedenja.

Kot smo že omenili, se udeleženci Globalnega Dialoga zavedajo pomembnosti aktivnega sodelovanja. Eden od doseženih ciljev je bil razviti strategijo, s katero bi vplivali na mladinsko politiko in na priporočila mednarodnih organov.

Udeleženci so ustvarili Časopis Globani Dialg in izjave "globalnega dialoga za mladino" z zbirko priporočil za spodbujanje medkulturnega dialoga na prodročju delovanja mladih ter jih povzeli v dokončnem akcijskem načrtu na narodni in mednarodni ravni.

Omenjene praktične izkušnje bodo povečale kompetence lobiranja in spodbujanja za aktivno udeležbo mladih, saj so odgovorne osebe usposabljanja mladi voditelji sami.