100 milijonov športno in telesno aktivnih Evropejcev več do leta 2020

 • 13.08.2010
 • file

   V Evropskem parlamentu je 29. junija potekala javna razprava, na temo: 100 MILIJONOV ŠPORTNO IN TELESNO AKTIVNIH EVROPEJCEV VEČ DO LETA 2020, katere se je udeležil tudi predstavnik Športne unije Slovenije, g. Rado Cvetek.  V okviru Evropskega parlamenta se je prvič v njegovi zgodovini razpravljalo o tej temi, ki postaja vse pomembnejši del politik posameznih držav v okviru EU.

  30. junija je bil na sedežu Evropskega ekonomskega in socialnega komiteja sestanek pomembnih predstavnikov Evropskih organizacij športa za vse – Top Leeader Meting ISCA. Srečanje je gostila Erika Koller, članica omenjenega komiteja, ki je poudarila, da ima področje športa za vse velik pomen v okviru tega sektorja in da mu namenjajo tudi ustrezno finančno podporo.

Ugotovljeno je bilo, da stanje na področju ŠPORTA ZA VSE ni ravno rožnato, saj se:

 • zmanjšujejo javna sredstva za šport za vse, tako na nacionalni kot regionalni ravni;
 • veča se delež denarja za vrhunski šport;
 • sponzoriranje je koncentrirano v športe, ki so bolj prisotni v medijih.


Predlagano je bilo nekaj rešitev za izboljšanje tega stanja, ki je vezano na:

 • zagotavljanje javnih sredstev določenih z zakonodajo in vzdržni sistem financiranja;
 • spodbujanje javnega sektorja, da podpira telesno dejavnost iz vidika zdravja, urbanega načrtovanja, izobraževanja in transporta;
 • upoštevanje dejstva, da se javna sredstva dopolnjujejo s prostovoljnim delom, kar daje višjo kvaliteto življenja in socialno povezanost;
 • vzpostavitev vladnih finančnih politik, ki bi spodbujale zasebni sektor k sponzorstvu in ki bi stimulirale k večji potrošnji denarja za šport in telesno dejavnost.


S spodbujanjem teh vidikov se bodo družbene koristi fizično aktivnih državljanov uresničile z izboljšanjem zdravja, aktivnostjo v družbi in socialno kohezijo. ŠPORT ZA VSE bi moral služiti kot instrument za medkulturni dialog, vključevanje prikrajšanih državljanov in za promocijo dobrih praks ter okoljsko izobraževanje.


POROČILO (g. RADO CVETEK)
100 MILIJONOV ŠPORTNO IN TELESNO AKTIVNIH EVROPEJCEV VEČ DO LETA 2020