Včlanitev v ŠUS

Član zveze lahko postane vsako športno društvo, ki se ukvarja s športnimi in športno rekreativnimi dejavnostmi s tem, ko podpiše pristopno izjavo in vplača letno članarino.

Za včlanitev v Športno unijo Slovenije je potrebno izpolniti pristopnico, v kateri društvo izrazi željo postati član zveze, se zaveže, da bo delovalo v skladu s statutom zveze in plačalo letno članarino. 
 
Pristopnica za včlanitev v ŠUS (zajema osnovne in kontaktne podatke ter kratko predstavitev društva).
 
Izpolnjeno, podpisano in ožigosano pristopnico nam skupaj s kopijo Statuta društva, iz katerega je razvidno, da se društvo ukvarja s športnimi in športno rekreativnimi dejavnostmi, pošljete po navadni ali elektronski pošti.

Izvršni odbor Športne unije Slovenije nato pregleda predloženo dokumentacijo in posreduje sklep o potrditvi ali zavrnitvi članstva.

Po potrditvi članstva je športno društvo dolžno poravnati letno članarino (50 EUR).

Društvo ob včlanitvi pridobi tudi pravico do objave svojih programov v e-koledarju športno-rekreativnih prireditev in vadb Slovenija v gibanju (izpostavljenost njegovih dogodkov), za kar je potrebna registracija in vnos posameznih prireditev in vadb.

Pridružite se nam in sodelujte pri širitvi zdravega, aktivnega in okolju prijaznega življenjskega sloga!