Sestanek partnerjev mednarodnega projekta Run4Diversity

Sestanek partnerjev mednarodnega projekta Run4Diversity

  • 05.07.2023
  • V torek, 4. julija so se partnerji na mednarodnem projektu Run4Diversity znova srečali, tudi tokrat je sestanek potekal v virtualni obliki.

Namen tokratnega srečanja je bil pregled že izvedenih in izvajajočih se aktivnosti znotraj prve faze projekta. V ospredju je priprava evropske študije, za katero bodo poskrbeli na madridski univerzi Universidad Camilo José Cela en Madrid.

V študijo bodo vključene definicije osnovnih pojmov, kot so načelo raznolikosti in enakopravnosti na delovnem mestu, šport in telesna dejavnost in bo osnova za pripravo analize stanja znotraj posameznih evropskih držav, v pripravo katere bodo vključene vse partnerske organizacije na projektu.

V sklopu sestanka so se partnerji seznanili še s potekom dveh testnih dogodkov Run4Diversity, ki se bosta odvila septembra v Parizu in oktobra v Ghentu. Obeh dogodkov se bosta udeležila tudi naša predstavnika. Testni dogodki bodo med drugim osnova za implementacijo petih večjih Run4Diversity dogodkov, ki bodo organizirani prihodnje leto v petih evropskih državah, tudi v Sloveniji. Tekom izvedbe projekta bo zaživel tudi priročnik za izvedbo dogodkov po konceptu Run4Diversity, pri implementaciji katerega bodo sodelovali vsi partnerji na projektu.

Prihodnje srečanje bo potekalo v živo, in sicer v sklopu testnega dogodka konec septembra v Parizu.