PARIPRE

Cilj projekta je podpreti preprečevanje poškodb zaradi aktivne telesne dejavnosti in prepoznavanje njihovih dejavnikov tveganja pri mladostnikih kot sestavni del promocije dejavnosti.

Projekt se osredotoča na šest področij, ki jih predlagajo Centri za nadzor in preprečevanje bolezni (2012) za preprečevanje poškodb, povezanih s telesno dejavnostjo, z določitvijo specifičnih ciljev na področjih podatkov in nadzora, raziskav, komunikacij, izobraževanja in usposabljanja, zdravstvenih sistemov in zdravstvenega varstva in politike.

 

 

PARIPRE LOGO

Cilji projekta:

Podatki in nadzor

  • Zbrati podatke o razširjenosti PARI in s tem povezanih dejavnikih tveganja med mladostniki z uporabo študije Health Behavior in School-aged Children (HBSC) v partnerskih državah.

Raziskave

  • Izvesti sistematičen pregled dejavnikov tveganja PARI pri mladostnikih
  • Opraviti sistematičen pregled preventivnih programov PARI pri mladostnikih
  • Razvijati, izvajati in vrednotiti učinkovitost preventivnega programa PARI za mladostnike

Komunikacija

  • Oblikovati sporočila in informacije o preprečevanju PARI ter jih preko ustreznih komunikacijskih kanalov posredovati ciljnemu občinstvu (učitelji in trenerji pred zaposlitvijo in na delovnem mestu, športni klubi in sindikati, zdravstveni delavci, oblikovalci politik itd.)

Izobraževanje in usposabljanje

  • Ustvariti izobraževalno gradivo za učitelje in trenerje pred in na delovnem mestu
  • Organizirati delavnice za učitelje in trenerje pred zaposlitvijo in na delovnem mestu

Zdravstveni sistemi in zdravstvena oskrba

  • Ustvariti izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce, starše in mladostnike

Politika

  • Predlagati na dokazih temelječe prakse in priporočila politike za preprečevanje PARI pri mladostnikih

Partnerske organizacije

University of Presov (UNIPO), Fakulteta za šport Slovaška (koordinator)

Znanstveno raziskovalno središče Koper (ZRS), Slovenija

Pavol Jozef Safarik University in Kosice (UPJS), Slovaška

Športna unija Slovenije (ŠUS), Slovenija

Institute of Mother and Child Foundation (IMCF), Poljska

UKK Institute – Centre for Health Promotion Research, Finska

Palacky University Olomouc (PUO), Češka

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Slovenija

 

Družbena omrežja in spletna stran

Facebook stran projekta - obišči in razišči

Twitter - sledi nam

Spletna stran projekta