IESOAC - INTERACT (E+)

IESOAC – INTERNATIONAL AND EUROPEAN SPORT ORGANISATIONS ACTIVATE CITIZENS

Športna unija Slovenije bo v letih 2021 – 2022 sodelovala v mednarodnem projektu IESOAC, katerega nosilec je TAFISA. Projekt v ospredje postavlja mednarodne in evropske športne organizacije kot ključne deležnike pri spodbujanju telesne aktivnosti in športnega udejstvovanja med evropskimi državljani.

Projekt bo ponudil razmislek, kako organiziran šport prilagoditi potrebam ciljnih skupin in izkoristiti množični šport za obvladovanje demografskih sprememb, ki predstavljajo ključni izziv za večino organizacij. Pri tem bo v ospredju ideja, kako lahko mednarodne športne organizacije prispevajo k doseganju ciljev ključnih mednarodnih strategij in smernic na področju telesne aktivnosti in aktivneje sodelujejo pri izvajanju EU pobud kot je na primer Evropski teden športa.

Cilj projekta bo tako zbrati vire za opolnomočenje in podporo športnih organizacij pri spodbujanju množičnega športa in telesne aktivnosti med evropskimi državljani. V ta namen bo v sklopu projekta pripravljen pregled mednarodnih organizacij na področju športa za vse skupaj s pregledom aktualnih politik in strategij. Zastavljeni cilj bo dosežen z vzpostavitvijo spletne platforme in orodij s poudarkom na deljenju primerov dobrih praks ter z izvedbo izobraževanj in mednarodnih dogodkov promocije športa za vse. Enega takšnih dogodkov bomo organizirali v pomladnih mesecih v Sloveniji.

Spletna stran: http://tafisa.org/Erasmus/INTERACT

INTERACT Fact Sheet 

Organizacije, ki sodelujejo na projektu:

  • TAFISA - nosilec projekta
  • International Table Tennis Federation Foundation
  • World Minigolf Sport Federation
  • International Fistball Association
  • International Dance Organisation
  • Confederazione Boccistica Internazionale
  • German Flying-Disc Federation
  • Italian Federation of Traditional Sports and Games
  • Športna unija Slovenije 

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa Erasmus+.