VOMGO

Športna unija Slovenije v letih 2020 – 2022 sodeluje v mednarodnem projektu Villages On The Move GO (VOMGO), ki ga vodi South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk). Tudi ta projekt z devetimi partnerji je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Sport s strani Evropske komisije. Projekt temelji na dejstvu, da manjša športa društva v ruralnem okolju običajno vodijo posamezniki, ki so gonilna sila vseh aktivnosti, tako imenovani Fire Souls.

V okviru projekta bodo pridobljene zgodbe Fire Souls iz držav partneric, ki bodo objavljene in promovirane na spletni strani projekta in socialnih omrežjih. Organizirani bodo tudi dogodki – imenovani Hackaton z namenom izmenjave idej, znanja in izkušenj na področju vodenja športnih društev v ruralnem okolju. Za izvedbo omenjenih dogodkov bo pripravljen koncept in priročnik za organizacijo Hackatlona. Obenem bo razvito tudi orodje, ki bo omogočalo trajnost športnih društev in njihovega delovanja. Precej pozornosti bo namenjeno diseminaciji in povečanju prepoznavnosti manjših športnih društev iz ruralnih okolij.

Vsak petek lahko spremljate fascinantne zgodbe Fire souls iz različnih evropskih držav!

Spletna stran: https://www.villagesonmove.com/

Facebook stran: https://www.facebook.com/villagesonmove

Instagram: https://www.instagram.com/villagesonmove/

Partnerji projekta so:

 • South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk)
 • Finland, Southern Savo Sports Federation (ESLi)
 • Lithuania, Kaunas University of Applied Sciences
 • Portugal, IP Leiria
 • Portugal, Leiria Flying objects
 • Belgium, University College Leuven-Limburg (UCLL)
 • Cyprus, Center for Social Innovation (CSI)
 • Slovenia, Sports Union of Slovenia (SUS)
 • Hungary, Crosskovacsi Sport and Environmental Association

V okviru projekta je Športna unija Slovenije predstavila sledeče gonilne sile lokalnih športnih društev:

 • Martina Hirschmann, Športno društvo Ando Hirschmann;
 • Miha Kobe, Košarkarski klub Orli Postojna;
 • Bine Štrucl, Športno društvo BI&NI – Fit;
 • Zdenko Benčič, Športno rekreacijsko društvo Vrhpolje;
 • Stanka Kuplenk, Športno društvo Dobrepolje.

 

Več informacij o projektu lahko prejmete na e-naslovu mojca.markovic@sportna-unija.si.