Europe in action (E+)

Športna unija Slovenije v letih 2020 – 2022 sodeluje v mednarodnem projektu Europe in Action, katerega nosilec je TAFISA. Omenjeni projekt je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Sport s strani Evropske komisije.

Projekt promovira telesno dejavnost, ponudil bo številne analitične in izobraževalne aktivnosti ter prenos znanja po celotni Evropi. Namen projekta je implementirati obstoječe smernice in politiko na področju športa in gibanja v prakso ter sočasno deliti izkušnje organizacij in strokovnih delavcev na tem področju.

Zastavljeni cilj bo izpolnjen z organizacijo seminarjev in konferenc v petih evropskih regijah. Poleg tega se v sklopu projekta pripravlja pregled in analiza izvajanja smernic in politike na področju športa in gibanja v Evropi, s poudarkom na množičnem športu. Namen je voditi nacionalne in lokalne deležnike, da pri implementaciji iniciativ, kampanj in projektov upoštevajo in vključujejo aktualne smernice in politiko EU na področju športa in gibanja.

Spletna stran projekta: https://www.europe-in-action.org/

Organizacije, ki sodelujejo na projektu:

 • TAFISA: nosilec projekta
 • Sport for All Association Serbia (Združenje šport za vse Srbije)
 • Cyprus Sports Organisation (Ciprska športna organizacija)
 • Knowledge Centre for Sport Netherlands (Center znanja za šport iz Nizozemske)
 • Greek Ministry of Culture and Sport (Ministrstvo za kulturo in šport / Generalni sekretariat Grčije za šport)
 • Ministry of Sport of the Republic of Poland (Ministrstvo za šport Republike Poljske)
 • Portuguese Institute of Youth and Sport (Portugalski inštitut za šport in mladino)
 • Turkish Sport for All Federation (Turška federacija šport za vse)
 • Športna unija Slovenije

Pri projektu sodelujejo še:

 • Hungarian Leisure Sport Association (Madžarska zveza za aktivno preživljanje prostega časa)
 • Romanian Federation Sport for All (Federacija šport za vse Romunije)
 • Russian Olympic Committee (Olimpijski komite Rusije)

Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa Erasmus+.