CHANGE

DEFINING SKILLS AND COMPETENCES FOR SPORT TO ACT AS A TOOL FOR DEVELOPMENT OF PEOPLE AND SOCIETY IN EUROPE

Športna unija Slovenije bo v letih 2019 – 2021 sodelovala v mednarodnem projektu Defining skills and competences for sport to act as a tool for development of people and society in Europe (CHANGE), ki ga financira Evropska komisija v okviru programa Erasmus+ Sport in se bo zaključil decembra 2021. Projekt bo obravnaval uporabo športa za razvoj in vnos pozitivne spremembe v življenja ljudi in skupnosti. Projekt CHANGE .

 

CHANGE - logo

O PROJEKTU CHANGE

Enajst partnerjev iz devetih evropskih držav bo sledilo cilju definirati spretnosti in kompetence športnih delavcev, in sicer s pozornostjo na dveh ključnih funkcijah: koordinator športa za razvoj in aktivator športa za razvoj. V okviru projekta bo izvedena raziskava o obstoju funkcij v športu za razvoj, poleg tega bodo razviti moduli usposabljanja in priročnik za usposabljanje za izobraževanje profesionalnih in prostovoljnih delavcev v športu, s poudarkom na športu za razvoj.

 

KONTEKST IN UTEMELJITEV

Razumevanje potenciala športa, preučevanje, kako se izvaja, in izgradnja razumevanja znanj, ki jih morajo posedovati ljudje, da so učinkoviti na svojih položajih, bo tvorilo osnovo za ta skupni projekt. Projekt temelji na prepričanju, da ima šport ogromen potencial, da spremeni družbo in spremeni ljudi, vendar za to potrebuje delovno silo ljudi s pravimi veščinami, znanji in kompetencami, podprto z ustreznim programom izobraževanja, usposabljanja in profesionalnega razvoja.

 

PROJEKTNI PARTNERJI

  • European Observatoire of Sport and Employment (EOSE);
  • International Sport and Culture Association (ISCA);
  • University of Cassino and Southern Lazio;
  • Leeds Beckett University;
  • General Secretariat for Sports;
  • Greece, Italian Sport for All Association (USIP);
  • Športna unija Slovenije;
  • StreetGames;
  • Women Win.

 

Za več informacij o projektu vam je na voljo Sekretarka za mednarodne in nepremičninske zadeve Mojca Markovič na e-naslovu mojca.markovic@sportna-unija.si.

 

Prenesi Letak

Projekt sofinancira program Evropske unije Erasmus+