School To Move

Športna unija Slovenije je v letu 2018 sodelovala v mednarodnem projektu School to Move - It's cool to move, ki je bil podprt s strani Erasmus+ Sport, v okviru katerega je potekala izmenjava primerov dobrih praks na področju promocije in izvajanja športnih aktivnosti za otroke med partnerji iz Španije, Bolgarije, Romunije, Slovenije in Grčije ter preizkus le teh v nacionalnem okolju. Poleg podajanja in pridobitve novih znanj je cilj projekta ponuditi preverjene primere dobrih praks širši mednarodni javnosti ter ustvariti in razširiti mrežo deležnikov za borbo proti debelosti mladih in promocijo gibanja.

V okviru projekta je ustvarjena spletna platforma z naborom primerov dobrih praks s področja športne vadbe in športne vzgoje otrok, ki jih prispevajo partnerji in organizacije iz različnih evropskih držav. Tako so raznovrstni koncepti in ideje na voljo vsem zainteresiranim, da jih izvedejo v svojem lokalnem okolju ali na državni ravni. Športna unija Slovenije je predstavila uveljavljena slovenska programa Veter v laseh in Za zdravo zabavo, ki sta zelo priljubljen med mladimi in se izvajata že vrsto let. Oba slovenska projekta je Mojca Markovič predstavila na 1. mednarodni konferenci International Conference and Workshop - I.W.C. v Madridu.

Uradna stran projekta: SCHOOL TO MOVE, kjer so dostopne vse informacije in koncepti športnih dogodkov in aktivnosti za otroke.

Za dodatne informacije vam je na e-naslovu mojca.markovic@sportna-unija.si na voljo Mojca Markovič, sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve Športne unije Slovenije.