Now We Move

NOW WE MOVE je največja evropska kampanja, ki poteka pod okriljem ISCA, za promocijo športa in telesne aktivnosti ter za boj proti epidemiji telesne neaktivnosti. Telesna neaktivnost je eden izmed največjih dejavnikov tveganja za poslabšanje zdravja in celo prezgodnjo smrtnost po vsem svetu. Vizija kampanje Now We Move je spodbuditi 100 milijonov Evropejcev h gibanju in telesni aktivnosti. Cilj je dvigniti ozaveščenost javnosti o pozitivnih učinkih športnih aktivnosti in gibanja, promovirati možnosti za redno telesno vadbo in šport ter pripomoči k trajnostnim in inovativnim možnostim za redno telesno aktivnost. Športna unija Slovenije je nacionalni koordinator kampanje Now We Move in vanjo vključenih mednarodnih akcij. 

Za dodatne informacije vam je na e-naslovu mojca.markovic@sportna-unija.si na voljo Mojca Markovič, sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve Športne unije Slovenije.

NO ELEVATORS DAY – Dan brez dvigal je prav tako pomemben del kampanje Now We Move in bo letos 27. aprila. Po vsem svetu je akcija namenjena promociji vsakodnevne uporabe stopnic namesto dvigala. Pomanjkanje časa lahko kompenziramo z dnevno uporabo stopnic namesto dvigala, kar opazno pripomore k izboljšanju zdravja, vsekakor pa je prvi korak k aktivnemu življenjskemu slogu. Akcija poteka preko promocije gibanja in uporabe stopnic v medijih in socialnih omrežij ter preko izvedbe rekreativnih promocijskih dogodkov na lokalni ravni. Več o akciji si lahko preberete na spletni strani iniciative NO ELEVATORS DAY, kjer lahko tudi registrirate svoj dogodek in si prenesete promocijske materiale.

 

Vseevropski projekt TEDEN GIBANJA – MOVE WEEK je osrednji del omenjene kampanje Sedaj se gibamo - NowWeMove. Cilj akcije je širša evropska promocija koristi telesne aktivnosti in redne udeležbe na športnih in drugih fizičnih aktivnostih. Akcija bo potekala po vseh Evropskih državah med 23. in 29. majem 2022. V mednarodno mrežo dogodkov Move Week se lahko vključijo tudi slovenski lokalni izvajalci z organizacijo Dneva odprtih vrat ali poljubno športno-rekreativno prireditvijo, ki je za udeležence brezplačna. Sodelovanje je odlična priložnost za promocijo dejavnosti društva oziroma športne organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Več o mednarodni iniciativi si lahko preberete na spletni strani MOVE WEEK, kjer so na voljo tudi promocijski materiali.

 

Projekt EUROPEAN FITNESS DAY, ki se je prvič izvedel v letu 2016 z namenom, da postane tradicionalni mednarodni praznik športa. ŠUS v omenjenem projektu sodeluje kot eden izmed partnerjev iz različnih evropskih držav. Namen projekta je približati raznovrstne športne aktivnosti in gibanje ljudem vseh starosti in spolov. Športna unija Slovenije bo tudi letos izvedla projekt v Sloveniji s pomočjo lokalnih športnih društev in organizacij. V mednarodno mrežo dogodkov European Fitness Day se lahko vključijo tudi slovenski lokalni izvajalci z organizacijo Dneva odprtih vrat ali poljubno športno-rekreativno prireditvijo, ki je za udeležence brezplačna. Bistvo je omogočiti občanom preizkus vadb in športnih aktivnosti v ponudbi društva oziroma športne organizacije. Sodelovanje je odlična priložnost za promocijo dejavnosti društva oziroma športne organizacije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Slovenski naziv projekta je Evropski dan športne rekreacije, izvedel pa se bo v različnih krajih po vsej Sloveniji v septembru in bo obenem obeležil državni praznik Dan slovenskega športa.

 

Flash Mob je v naprej načrtovana koreografija največkrat z namenom presenetiti in zabavati mimoidoče ter promovirati določeno temo. V tem primeru gre za spodbujanje gibanja skozi kampanjo Sedaj se gibamo - NowWeMOVE in Teden gibanja - MOVE Week. Vsako leto tako od evropskih držav, ki sodelujejo v kampanji, sestavi enostavno koreografijo, ki jo potem na določen dan izvedejo društva, šole, posamezne interesne skupine po vseh evropskih državah.

Flash Mob koreografija je kot nalašč za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga. Je preprosta in živahna ter se razvija postopoma, tako da se lahko vsakdo pridruži skupini – tako otroci, odrasli kot starejši. Za njeno izvedbo ne pričakujemo (razen vodje) popolnih plesnih gibov, gledališke umetnine ali akrobacij. Bistvo je, da organizirana skupina nastopajočih in mimoidoči ustvarijo veliko aktivno skupino. Partner v projektu je tudi Športna unija Slovenije, ki je bila leta 2016 zadolžena za sestavo koreografije.

Ples slovenske koreografije temelji na elementih Zdrave vadbe ABC in predstavitvi nekaterih športov. Zelo smo veseli, da smo jo uspeli predstaviti širši množici raznolikih ljudi (otrokom, odraslim, starejšim, invalidom …). Posnetek koreografije je na dostopen na povezavi: tukaj.

Flash Mob

Uradna spletna stran: tukaj

Promocijski video: tukaj