Move Transfer

Športna unija Slovenije je bila v sodelovanju z ISCA uspešna na razpisu EU Erasmus+ s projektom Move Transfer, v okviru katerega je Športna unija Slovenije v letih 2017 in 2018 prenesla program Športne unije Slovenije Zdravo društvo v Bolgarijo in Malto. V letih 2019 in 2020 je namen projekta MOVE TRANSFER II prenesti program Zdravo društvo v še dve evropski državi: v Italijo in Romunijo. S tem se bo pridobljeno znanje in izkušnje iz v Sloveniji razvitega programa še nadalje širilo v tujino.

 

Pomemben del projekta je pridobitev povratne informacije s strani partnerjev, na osnovi katerih bodo ustvarjena priporočila, nova orodja za vključena društva in nadgradnja programa Zdravo društvo tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni. Koncept Zdravo društvo bo predvsem po kanalih mednarodne organizacije ISCA diseminiran tudi v ostale evropske države.

Za dodatne informacije vam je na e-naslovu mojca.markovic@sportna-unija.si na voljo Mojca Markovič, sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve Športne unije Slovenije.


Move transfer

 

Uradna spletna stran projekta: https://healthyclub.isca.org/