Active School Communities

Bolgarska organizacija BG Be Active Association je bila v sodelovanju z ISCA uspešna na razpisu EU Erasmus+ s projektom Active School Communities, ki se bo je izvajal v letih 2016 in 2017. Športna unija Slovenije je v omenjenem projektu sodelovala kot eden izmed 11 partnerjev iz različnih evropskih držav. Namen projekta je povečati tako čas trajanja kot tudi kvaliteto telesne aktivnosti vseh otrok in mladostnikov d 5. do 18. leta starosti. Cilj je bil razviti orodje, ki bo omogočalo boljše in tesnejše sodelovanje na področju telesne aktivnosti vseh otrok in mladostnikov med šolami in drugimi akterji lokalne skupnosti, kot so športna društva, lokalne športne organizacije, lokalne oblasti in ostali sektorji, ki lahko pozitivno vplivajo na telesno aktivnost mladih.  

Športna unija Slovenije je aktivno sodelovala pri razvoju omenjenega orodja, predvsem s posredovanjem potrebnih podatkov o slovenskem šolskem sistemu in letnem programu športa ter podajanjem idej, primerov dobre prakse in strokovnega mnenja. Glavna naloga Športne unije Slovenije v projektu pa je bila implementacija novega orodja v slovenske osnovne in srednje šole s pomočjo lokalnih športnih društev ter pridobitev odziva udeleženih lokalnih izvajalcev in uporabnikov programa.