Razpis usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni delavec 1 na področju športne rekreacije in športa starejših

Razpis usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni delavec 1 na področju športne rekreacije in športa starejših

  • 18.09.2023
  • Objavljen je nov razpis strokovnega usposabljanja za pridobitev naziva(ov) Strokovni delavec 1, športna rekreacija in Strokovni delavec 1, šport starejših. Usposabljanje se bo izvajalo med 29. septembrom in 10. decembrom na Fakulteti za šport v Ljubljani.

Področje športne rekreacije vključuje pravico do spremljanja in izvajanja vadbe tistih športnih panog, ki nimajo evidentiranega uradnega tekmovalnega sistema. Področje športa starejših vključuje športno-rekreativno dejavnost oseb starejših od 65 let. Vsem zainteresiranim svetujemo prijavo na oba programa usposabljanja in pridobitev usposobljenosti za delo na področju športne rekreacije in šport starejših, saj kandidat s tem lahko pridobi kompetence za celotno področje športno-rekreativne vadbe ne glede na starost vadečih.

Pogoji za vključitev v program:

  • Najmanj 18 let.
  • Končana najmanj srednja poklicna izobrazba.
  • Najmanj eno leto (najmanj 60 ur) vadbenih izkušenj na področju športne rekreacije, kar se razume kot vadeči v procesu vadbe (ne kot vaditelj, trener, saj za to nima kompetenc).
  • Opravljen 10 urni tečaj prve pomoči.

Kandidati, ki ocenjujejo, da so določene vsebine že osvojili s predhodno opravljenimi aktivnostmi, lahko vložijo vlogo za priznavanje kompetenc (glej navodila v razpisu).

Rok za prijavo je petek, 22. september.

Vse informacije najdete na spletni strani organizatorja: https://usposabljanje.olympic.si/tecaji/tecaj-1?fbclid=IwAR0JXQ4yhhPnBU1vZHi0GJH_nUQCs6ou8osuNBAiwK9JlJfV8V-8xPPG1uE. Za vse dodatne informacije pa se lahko obrnete na sportzavse@olympic.si.