Izkustvena delavnica za učitelje in profesorje športne vzgoje ter vaditelje in trenerje

Izkustvena delavnica za učitelje in profesorje športne vzgoje ter vaditelje in trenerje

 • 16.02.2021
 • Vabimo na izkustveno delavnico Vzpostavimo sodelovalne odnose in oblikujmo spodbudno in ustvarjalno učno okolje, ki se bo odvijala aprila v Mariboru in preko spleta.

Na izkustveni delavnici boste lahko udeleženci skozi diskusije, izmenjavo izkušenj, igro vlog, študije primerov ter vživljanje v otroke in mlade, s katerimi delate, raziskovali primere iz svojega delovnega okolja ter iskali konkretne rešitve, ki jih lahko nato takoj preizkusite v praksi.

Vsebine delavnice:

 • Oblikovanje varnega, spodbudnega, sodelovalnega in ustvarjalnega učnega okolja
 • Učenje čustvenih in socialnih spretnosti
 • Vzpostavljanje sodelovalnih in spoštljivih odnosov v razredu/skupini: poslušanje, empatija, sprejemanje drugačnosti
 • Prepoznavanje socialnih in emocionalnih potreb otrok
 • Prepoznavanje vzrokov za nefunkcionalno vedenje otrok in mladostnikov ter konstruktivno odzivanje

Delavnica se bo odvijala v treh sklopih: 8.4. v živo v Mariboru ter 9.4. in 13.4. preko spleta. Urnik najdete v razpisu. 

Delavnica je namenjena učiteljem razrednega pouka prve triade osnovnih šol, ki izvajajo program športne vzgoje, profesorjem športne vzgoje in strokovno usposobljenemu kadru na področju športa

Pogoji za prijavo:

 • Kandidat mora izkazati status zaposlitve – ni pogoj zaposlitev v športu, ampak na katerem koli področju (pri čemer so na področju športa možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).
 • Izobrazba pedagoške smeri (razredni pouk) ali izobrazba športne smeri ali strokovna usposobljenost za delo v športu.
 • Starost najmanj 18 let.

Postopek prijave

Registracija in prijava na dogodek preko spleta poteka v dveh korakih na naslovu: http://prijave.olympic.si

 1. Registracija (zgolj enkratno ob prvi uporabi) v spletno aplikacijo za prijave – kliknete na »Ustvarite si račun« (ob registraciji priložite kopijo osebnega dokumenta in aktualno dokazilo o zaposlitvi)
  Po opravi registracije skrbnik pregleda vsebino in vam registracijo potrdi in na vaš e-naslov prejmete aktivacijsko povezavo, na katero morate klikniti, če pa ugotovi nepopolnosti dobite e-obvestilo.
 2. Prijava na izbrani dogodek (ob prijavi priložite kopijo osebnega dokumenta in dokazilo o zaposlitvi - oboje gre za identična dokumenta kot ob registraciji, če ni daljšega časovnega razmika med registracijo in prijavo na dogodek (max do 1. mesec star dokument) ter kopijo dokazila o zahtevani izobrazbi oz. usposobljenosti
  Po prijavi skrbnik ponovno pregleda vsebino in vam prijavo potrdi oziroma morebiti pozove k dopolnitvam. Šele v primeru potrditve zasedate prosto mesto.

Kandidati morajo do navedenega roka v okviru spletne registracije in prijave na http://prijave.olympic.si predložiti naslednja dokazila:

 • dokazilo o pridobljeni izobrazbi športne smeri (npr. kopija diplome) ali
 • kopijo diplome o usposobljenosti za strokovno delo v športu ali
 • dokazilo o pridobljeni izobrazbi pedagoške smeri – razredni pouk (npr. kopija diplome) in
 • dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (aktualno potrdilo o zaposlitvi, v primeru samostojnega podjetnika izpis iz AJPES-a, izpis zavarovanj v RS, ki ga izda ZPIZ ali drug relevanten dokument) ter
 • kopijo osebnega dokumenta.

Vsi tisti, ki ste zaposleni v šolstvu in boste po zaključku dogodka želeli pridobiti potrdilo o pridobljenih točkah, morate obvezno poleg izpolnjene prijave v spletni aplikaciji opraviti še prijavo v sistemu KATIS na povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx

Rok spletne registracije in prijave ter prilaganja vseh ustreznih dokazil je 29.3.2021 do 10.00 ure oz. do zapolnitve prostih mest. Na delavnico bo sprejetih prvih 30 kandidatov, ki bodo do navedenega roka opravili spletno prijavo z vsemi ustreznimi dokazili. Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov.

Program je brezplačen zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

RAZPIS

NAVODILA ZA REGISTRACIJO/PRIJAVO

POTRDILO O ZAPOSLITVI