Slovenski šport pripravljen na povezovanje in sodelovanje

Slovenski šport pripravljen na povezovanje in sodelovanje

  • 01.12.2020
  • Za nami je 15. Kongres športa za vse, ki tokrat prvič potekal na spletu. Spremljalo ga je 547 udeležencev, sodelovalo pa 34 strokovnjakov s področja športa in turizma.

Po odzivih udeležencev so organizatorji lahko samozavestni v razmišljanjih, da bi imel kongres svetlo prihodnost tudi v spletni različici, ki je bila dinamična in interaktivna, a zagotovo se vsi strinjamo, da je osebni kontakt tako kot v športu, tudi v izobraževalnih vsebinah še kako pomemben, zato upamo, da bomo kmalu spet lahko napolnili dvorane.

Organizatorji so nosilno temo letošnjega, že 15. kongresa, z naslovom »Izzivi športnih organizacij na področju športne rekreacije, turizma in okolja« v luči aktualnih razmer obogatili z okroglo mizo in delavnicami o športu v času epidemije, kjer so opozorili na negativne posledice omejevanja gibanja ter iskali rešitve kako bi lahko v danih okoliščinah organizirali športno vadbo na način, da šport ne bi predstavljal žarišča okužb, ampak ponujal vse pozitivne učinke, ki jih predstavlja za posameznika in družbo. Vsi sodelujoči menijo, da bi šport moral biti del rešitve za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2, saj slovenski šport zna in zmore prilagoditi izvajanje športne vadbe zahtevni zdravstveni situaciji. 176 predstavnikov športnih organizacij je sodelovalo v razmišljanjih o aktualnih ukrepih preprečevanja širjenja 2. vala COVID-19, kjer sta kot sogovornici sodelovali tudi gostji iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter NIJZ. Strokovna športna javnost je ponovno opozorila na negativne posledice, ki jih prinaša omejevanje gibanja, ter na pomen gibanja za ohranjanje telesnega, duševnega in socialnega zdravja posameznika in populacije, vzdrževanja produktivnosti dela, kakovostnega življenja in vzora, kako se odgovorno odzvati pri širjenju virusa. Športna stoka poziva Vlado RS, da pri sprejemanju ukrepov za preprečevanje širjenja virusa, ki zadevajo šport, v strokovno skupino vključi tudi športne strokovnjake in poleg tveganj zaradi trenutnih zdravstvenih okoliščin upošteva navedene vidike ter zaupa športni stroki, da sodeluje pri oblikovanju teh ukrepov. Hkrati naj Vlada RS v svojih javnih nastopih spodbuja prebivalstvo h gibanju skladno s trenutnimi omejitvami proti širjenju virusa. Ob izboljšanju epidemiološke slike v državi in sproščanju ukrepov v državi, pa naj Vlada spodbuja gibalno udejstvovanje prebivalcev tudi s subvencijami in olajšavami za njihovo vključevanje v programe športne vadbe.

V upanju k čimprejšnjemu povratku v življenje pred epidemijo in priložnostih, ki jih prinaša povezovanje in sodelovanje, pa so potekale razprave vezane na nosilno temo. Štirinajst strokovnjakov, ki delujejo na področju športnega turizma, je predstavilo svoja razmišljanja, strateške priložnosti, aktualne programe in prireditve ter primere dobrih praks, ki kažejo dobre rezultate obojestranskega sodelovanja.

S pomočjo športa se oblikujejo produkti, ki zagotavljajo 5-zvezdična doživetja in prispevajo k izpolnitvi vizije o Sloveniji kot globalni zeleni butični destinaciji za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Sodobni športno-turistični programi morajo biti pripravljeni na strokovnih temeljih za vse tipe športnih turistov. Pri neposrednem izvajanju v praksi, pa se je potrebno izogniti prekomernemu netrajnostnemu turizmu, ki z negativnimi vplivi rušijo ravnovesje med zadovoljstvom obiskovalcev, rastjo in razvojem turističnih podjetij in zadovoljstvom lokalnih prebivalcev. Pandemija COVID -19 je bistveno posegla v vse pore turizma in z njim povezanega športa. Prihodnosti zelene strategije turizma in športa ne sme zamajati gašenje posledic pandemije, ki bi temeljilo zgolj na želji čim hitreje se vrniti v staro realnost.

Drugi dan kongresa je bil namenjen praktičnim vsebinam, s katerimi so organizatorji želeli predstaviti nekatere možnosti in oblike vsakodnevne rekreacije tudi v časih omejenega druženja. Zagotovo je najučinkovitejša tista vadba, ki je strokovno vodena, a tudi v teh časih rednega gibanja ne smemo zanemariti. Preko predavanj in aplikativnih delavnic so bile udeležencem predstavljene konkretne vaje in napotki, kako skrbeti za zdravje in krepiti telo, ki nenazadnje lahko pomaga tudi pri preprečevanju akutnih poškodb v primeru padcev, kar je precej pogosto v zimskih časih na poledeneli podlagi.

15. Kongres športa za vse, se je kljub temu, da je potekal na spletu, odvil z odliko. Dva dni slediti vsebinam preko ekranov je drugačen izziv kot druženje v kongresnih dvoranah. Zato so bili organizatorji pred precejšnjim izzivom. Izbrati lažjo pot in kongres odpovedati ali ugrizniti v izziv, kongres kljub prepovedi združevanja izpeljati atraktivno, dinamično in interaktivno. Seveda, kot športni delavci pred izzivi ne pokleknemo, ampak se jih lotimo načrtovano in organizirano, tako kot vsake športne vadbe, ki vodi do rezultata. In upamo, da smo v največji meri uspeli.

Dobrodošli tudi prihodnje leto, ko bo Slovenija poleg predsedovanja Svetu EU v luči svetovne pozornosti tudi zaradi organizacije 27. svetovnega kongrega TAFISA 2021, ki ga gostimo 6. – 10. oktobra v Portorožu.

15. Kongres športa za vse