Vaditelji športne rekreacije z novimi znanji pripravljeni na nove izzive

Vaditelji športne rekreacije z novimi znanji pripravljeni na nove izzive

  • 13.10.2015
  • Pretekli vikend se je v okviru ŠUS Akademije zaključilo usposabljanje za Vaditelje športne rekreacije 1. Več kot štirideset znanja željnih fantov in deklet je v septembru pridno obiskovalo predavanja, pripravilo seminarsko nalogo, opravilo obvezno prakso ter usposabljanje zaključilo s teoretičnim in praktičnim izpitom.

Uvodno predavanje predsednice Športne unije Slovenije, Leni Fafangel, je bilo namenjeno predstavitvi ŠUS, njeni zgodovini, aktualnim projektom in izzivom v prihodnosti. Sledil je zgodovinski pregled razvoja športne rekreacije profesorja Tomaža Pavlina. Dan se je zaključil s predavanjem mag. Marka Levovnika s teorijo o managementu v športni rekreaciji z osnovami informatike in zakonodaje.

Sledila so zanimiva predavanja Jere Gregorc, ki je predstavila osnove pedagogike in andragogike v športni rekreacijiNekaj teorije in predvsem veliko prakse je za bodoče vaditelje pripravila tudi dr. Maja Pori na dveh obsežnih predavanjih o osnovah gibanja in osnovah vadbe za zdravje.

Dr. Miroljub Jakovljević je v teoriji in praksi predstavil teste za splošno telesno pripravljenost, Gaja Brecelj se je posvetila naravovarstvenim vsebinam, Tina Jeromen pa je zbrane seznanila z osnovami psihologije v športni rekreaciji.

Bogatejše z novimi znanji, spoznanji in praktičnimi primeri je čakal še sklepni del v družbi dr. Mateja Majeriča, ki je predstavil teorijo in metodiko športne vadbe ter zbrane seznanil s konkretnimi primeri športno rekreativnih praks.

V okviru predavanj so se udeleženci seznanili tudi z osnovami medicine športa in telesne dejavnosti, ki jih je predstavila Ana Škobrne, dr. med. Z Emo Measrič pa so obnovili znanje prve pomoči s poudarkom na ukrepih ob poškodbah in uporabi defibrilatorja.

Za pristop k izpitu je moral vsak udeleženec usposabljanja pripraviti seminarsko nalogo in dnevnik treningov. Teoretični del izpita je potekal prek spletne učilnice, praktični pa je bil izpeljan v telovadnici Športne hiše Ilirija.

Ogromno pridobljenega znanja, deljenje izkušenj iz prakse in mreženje med udeleženci z izkušnjami iz različnih športnih zvrsti so obogatili vse, ki so cel september pridno obiskovali predavanja.

ŠUS vsem skupaj in vsakemu posebaj čestita za opravljen izpit in želi veliko uspešno izpeljanih športnih zgodb!