Poročilo

Splošna navodila za izpolnjevanje

Vprašalnik vsebuje vprašanja, ki se nanašajo na pregled aktivnosti v preteklem letu in izpolnjevanje kriterijev za dosego znaka kakovosti Zdravo društvo. Pri vsakem vprašanju izberite ustrezni odgovor in ga po potrebi dopolnite s komentarjem.

Osnovni podatki društva

Aktivnosti v preteklem letu

Motiviranje vadečih in promocija zdravega načina življenja med vadečimi poteka preko:


Kompetentnost strokovnih delavcev s področja športa


Ali ste v preteklosti sodelovali z zdravstvenim domom?

V kolikor ste odgovorili z DA, označite izbrane oblike sodelovanja:Zaradi omejevanja avtomatiziranih vnosov, prosimo rešite preprost matematičen test. Odgovor zapišite s številko (ne besedo).