Pregled aktivnosti za pridobitev znaka kakovosti Zdravo društvo

Splošna navodila za izpolnjevanje

Anketa vsebuje vprašanja, ki se nanašajo na pregled aktivnosti in izpolnjevanje kriterijev za dosego znaka kakovosti Zdravo društvo. Pri vsakem vprašanju izberite ustrezni odgovor in ga po potrebi dopolnite s komentarjem.

Osnovni podatki društva

Koordinator projekta v društvu

Celostno zastavljen program

Celostna zasnova programa se nanaša na prilagojenost vadbe ciljni skupini, vsebino in prostor izvajanja programa ter aktivnosti za motiviranje vadečih in promocijo zdravega načina življenja med vadečimi. Pri vsakem vprašanju izberite ustrezen odgovor (pri nekaterih je možnih več odgovorov) in ustrezno dopišite zraven opombo.

Prostor izvajanja programa


Ponudba je namenjena naslednjim ciljnim skupinam


Motiviranje vadečih in promocija zdravega načina življenja med vadečimi poteka preko:


Enotna organizacijska struktura

Vključuje ritem in trajanje vadb ter število udeležencev v programih. Pri vsakem vprašanju izberite ustrezni odgovor.


Kompetentnost strokovnih delavcev s področja športa

Navedite število strokovno izobraženega oziroma usposobljenega kadra v društvu


Društvo kot partner v projektu

Vključuje aktivnosti društva v vašem lokalnem okolju, povezovanje z zdravstvom in sodelovanje pri promociji redne in organizirane vadbe. Izberite ustrezni odgovor (možnih je več).

Društvo je pripravljeno sodelovati z zdravstvenim domom (izberite načine):


Zaradi omejevanja avtomatiziranih vnosov, prosimo rešite preprost matematičen test. Odgovor zapišite s številko (ne besedo).