Zdravo društvo v 2023

Zdravo društvo v 2023

  • 22.11.2023
  • V projektu Zdravo društvo je v letu 2023 sodelovalo 20 društev iz cele Slovenije. Društva so svojim vadečim ponudila redne programe vodene telesne vadbe, promocija zdravega načina življenja in gibanja pa je potekala tudi preko izvedbe dogodkov kot so meritve oziroma testiranja telesne pripravljenosti.

Z znakom kakovosti Zdravo društvo nagrajujemo športne organizacije za njihovo prizadevanje pri promociji organizirane, redne in strokovno vodene športno rekreativne vadbe, ki se odvija širom Slovenije. Osrednji namen projekta je tako povečati ponudbo športno rekreativnih programov, namenjenih krepitvi in ohranjanju zdravja.

Projekt teži k krepitvi sodelovanja športno rekreativnih društev in lokalnih zdravstvenih centrov. Cilj sodelovanja je vzajemna promocija programov in skupna izvedba dogodkov promocije zdravega načina gibanja.

Zdrava društva so izvajalci programa telesne vadbe Zdrava vadba, ki je v svoji osnovi namenjena telesno manj in nedejavnim oziroma posameznikom, ki se po daljši odsotnosti, poškodbah ali boleznih vračajo v redno telesno aktivnost.

V mrežo je bilo v letu 2023 vključenih 20 društev iz cele Slovenije. Društva so svojim vadečim ponudila redne programe vodene telesne vadbe, promocija zdravega načina življenja in gibanja pa je potekala tudi preko izvedbe dogodkov kot so meritve oziroma testiranja telesne pripravljenosti.

Projekt Zdravo društvo je sofinanciran s strani Fundacije za šport.