Zdrava vadba v ŠD Rekreativček

Zdrava vadba v ŠD Rekreativček

  • 23.10.2023
  • V ŠD Rekreativček v letošnjem letu izvajajo program vadbe Zdrava vadba, ki se v Ajdovščini odvija dvakrat tedensko. Vanj je vključenih okoli 30 vadečih.

Cilj programa je vključitev telesno nedejavnih in manj dejavnih ljudi v primerno zahtevno, redno in varno vadbo, s katero po nekaj mesecih dosežejo takšno raven telesne pripravljenosti, da se kasneje lahko brez težav vključijo v redne programe vadbe, ki jih izvajamo v ŠD Rekreativček.

Vadba je torej namenjena tako nedejavni in manj dejavni populaciji kot tistim, ki se po raznih dogodkih (poškodbe, nesreče, bolezni) vračajo v različne oblik telesne dejavnosti in si tako lahko obnovijo osnovno telesno pripravljenost.

Zdrava vadba vključuje vsebine za ohranjanje in razvoj pomembnih funkcijskih sposobnosti (aerobne sposobnosti, moč, gibljivost sklepov, ter raztegljivost mišic).

Program zdrave vadbe ABC je sestavljen iz treh vadbenih sklopov, ki se med seboj razlikujejo glede intenzivnosti in količine športne vadbe. Vsak sklop traja 6 tednov in je razdeljen na dva podsklopa, ki trajata vsak 3 tedne.

Vadbeno obdobje A je tako, glede na intenzivost in obseg vadbe, sestavljeno iz dveh podsklopov A1 in A2, ter predstavlja najnižjo obremenitev za posameznika. Obdobju A, sledi obdobje B, vadbo pa zaključimo z obdobjem C, ki predstavlja najvišjo intenzivnost in količino športne vadbe. Tudi obdobji B in C sta razdeljeni na dva podsklopa.

Projekt Zdrava vadba je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in Fundacije za šport. 

Zdrava vadba v ŠD Rekreativček