120 let telesne vadbe v Tržiču

120 let telesne vadbe v Tržiču

  • 06.10.2023
  • Splošno športno društvo Tržič je eno najstarejših športnih društev pri nas, njegovi začetki namreč segajo v začetek 20. stoletja. Vse od leta 2008 dalje so nosilci znaka kakovosti Zdravo društvo in izvajalci programa telesne vadbe Zdrava vadba.

Decembra 1903 je bilo v Tržiču ustanovljeno sokolsko društvo. Prva dejavnost novonastalega društva se je odvijala na dvorišču enega od takratnih članov. Delovanje sokolov so podpirali dobrotniki oziroma meceni, ki so s svojimi sredstvi pripomogli k nakupu orodja, ing. Viljem Polak pa je leta 1908 društvu podaril zemljišče. Dve leti kasneje društvo že odpira telovadni dom, ki sicer nekajkrat prenovljen, svojemu namenu služi še danes.

Društvo se je prvotno imenovalo Sokolsko društvo, v letu 1948 pa se preimenuje v telovadno društvo TVD Partizan Tržič, leta 1992 pa v Splošno športno društvo Tržič. S tem nazivom društvo deluje še danes.

Pred letom 1990 je društvo združevalo razne sekcije: rokometno, sankaško, hokejsko, smučarsko, kegljaško,... Po letu 1990 je dejavnost v društvu zamrla. Ponovno oživi leta 2008, ko je društvo pristopilo k projektu Zdravo društvo Športne unije Slovenije. V društvu se ponovno začnejo izvajati programi telesnih vadb, tako za najmlajše kot odrasle člane. Tako so uspeli vadbo žensk ohraniti v treh skupinah, vadbo najmlajših pa v dveh. Po obdobju covida je članstvo v društvu sicer upadlo, kakor tudi interes po organizirani vadbi. Vadba se tako danes odvija le še v dveh skupinah – seniorke in PRO.

Projekt Zdrava vadba je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in Fundacije za šport. Projekt Zdravo društvo je sofinanciran s strani Fundacije za šport.