Društvo Eksena se predstavi

Društvo Eksena se predstavi

  • 29.09.2023
  • V Društvu za strpne odnose Eksena že vsa leta poleg psihosocialnih programov poudarjajo pomen telesnega zdravja in s tem povezane telesne aktivnosti. Smatrajo namreč, da je šport eden pomembnejših elementov duševnega zdravja tako otrok, mladostnikov kot odraslih posameznikov.

V društvu na področju športa izvajajo različne programe in projekte, pri čemer izpostavljajo sledeče:  

  • Že vrsto let izvajajo kontinuirano Vadbo za otroke, ki jo sofinancira občina Šentjur (osemindvajset vadb na leto). 
  • Projekt prostočasne športne vzgoje otrok in mladine Hura, prosti čas!, v času šolskih počitnic, katerega sofinancer je Zavod za šport RS Planica. 
  • Projekt Igre, kot smo se jih igrali nekoč, s katerimi želijo otrokom čim bolj približati gibanje in naravo kot eno izmed oblik prostočasnih dejavnosti in ga sofinancira Občina Šentjur. Projekt izvajajo že peto leto.  
  • Četrto leto zapored izvajajo tudi projekt Družinska gibalna dogodivščina na katerem spodbujajo družine k aktivnemu in kvalitetnemu preživljanju prostega časa in športnih aktivnosti skozi katere se še bolj povežejo.  
  • Vsakoletno prostovoljno vadbo za vse prebivalce lokalne skupnosti ob Dnevu prostovoljstva. 
  • Vsakoletni Zimski tabor za otroke in mladostnike, kjer se otroci in mladostniki učijo alpskega smučanja. Zimski tabor izvajajo na smučišču Jakec.  

Z namenom medgeneracijskega sodelovanja in razširitve svoje ponudbe skladno s potrebami lokalne skupnosti pa so se v letošnjem letu odločili tudi za sodelovanje na programih Zdravo društvo, Zdrava vadba, Vadba za zdrav hrbet in European Fitness Badge. Sledenji jim je služil za boljši pregled pripravljenosti uporabnikov in lažje planiranje vadb za naprej.

V društvu vlagajo v strokovne kompetence na področju športa, saj se njihovi sodelavci in tisti, ki pri programih sodelujejo prostovoljno, redno (do)usposabljajo. 

Projekt Zdravo društvo je sofinanciran s strani Fundacije za šport.

Društvo Eksena se predstavi