Sodelovali smo na kongresu Javnozdravstveni vidiki telesne dejavnosti

Sodelovali smo na kongresu Javnozdravstveni vidiki telesne dejavnosti

  • 19.05.2023
  • Ta teden se je v Ljubljani odvijal kongres z mednarodno udeležbo Javnozdravstveni vidiki telesne dejavnosti, ki so ga pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Z aktivnim prispevkom o Tednu gibanja je na kongresu sodelovala tudi naša ekipa.

Dogodek je bil namenjen fizioterapevtom in kineziologom, zaposlenim v CKZ-jih in ZVC-jih (centri za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojni centri), predstavnikom pristojnih ministrstev, akademikom in predstavnikom nevladnih nacionalnih športnih organizacij.

Glavni gost in predavatelj na dogodku je bil Michael Prat, dolgoletni predsednik Globalnega observatorija za telesno dejavnost (Global observatory for physical activity – GoPA).

Osrednja tema njegove predstavitve je bila merjenje in spremljanje telesne dejavnosti za zdravje prebivalstva ter kratka zgodovina razvoja in izvajanja javnozdravstvene politike za telesno dejavnost.

Sledila je predstavitev nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine - SLOfit (Fakulteta za šport) ter predstavitev raziskave na področju 24-urnega gibalnega vedenja na Univerzi na Primorskem (Fakulteta za vede o zdravju). S strani NIJZ so bili predstavljeni rezultati nacionalnih epidemioloških raziskav na področju telesne dejavnosti, sedentarnega vedenja in spanja ter NIJZ vizija tovrstnega raziskovanja. V zadnjem delu je sekretarka za programske zadeve Ana Radivo predstavila kampanjo Teden gibanja in vlogo Športne unije Slovenije pri njenem izvajanju.

Dogodek je moderirala Andrea Backović Juričan.

Kongres Javnozdravstveni vidiki telesne dejavnosti, 15. 5. 2023