Desetletja organizirane strokovne vadbe v ŠD Šentvid - Ljubljana

Desetletja organizirane strokovne vadbe v ŠD Šentvid - Ljubljana

  • 18.05.2023
  • V športnem društvo Šentvid - Ljubljana nudijo pester izbor športnih aktivnosti in športne rekreacije, ki omogočajo ljubiteljem športa in gibanja kvalitetno preživljanje prostega časa in skrb za svoje zdravje. So izvajalci programa Zdrava vadba in nosilci znaka kakovosti Zdravo društvo.

V društvu že več desetletij uspešno vodijo številne programe organizirane strokovno vodene telesne vadbe tako za odrasle kot starejše. Vadba se pod vodstvom strokovno usposobljenih vaditeljev izvaja do 2-krat tedensko od 45 do 90 minut.

Kot poudarjajo, je njihov cilj omogočiti strokovno vodeno redno telesno vadbo rekreativcem z namenom ohranja dobre telesne pripravljenosti, vitalnosti in možnosti za samostojno življenje tudi v tako imenovanem tretjem življenjskem obdobju. Poleg kakovostnega strokovnega dela je vizija nuditi optimalne pogoje za redno vadbo čim večjemu številu starejših in odraslih ne glede na njihov ekonomski status. Kvalitetno izvajanje programa dokazuje stalno povečevanje števila vadečih v društvu.

S programom Zdrava vadba želijo starejšim omogočiti možnost redne telesne vadbe za krepitev zdravja, ki je namenjena dvigu oziroma ohranjanju telesne pripravljenosti in vitalnosti. Zaradi vadbe so starejši dlje časa zmožni samostojnega in kakovostnega življenja. Vadba je sestavljena iz gimnastičnih vaj, funkcionalne vadbe in raztezanja, s poudarkom na vajah za moč, vzdržljivosti in gibljivosti ter je prilagojena starejšim in njihovim telesnim sposobnostim.

Program Zdrava vadba se v letu 2023 izvaja vsak ponedeljek in sredo med 18.00 in 19.00 uro, obiskuje pa ga 16 vadečih. 

Društvo je nosilec znaka kakovosti Zdravo društvo. Trenerji in vaditelji skrbijo za množičnost, prepoznavnost ter kakovost dela društva. Kot poudarja Jožica Markovič, vaditeljica programa Zdrava vadba, so njihovi udeleženci presrečni, da imajo omogočeno redno in kvalitetno športno rekreativno vadbo.

Projekt Zdrava vadba je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in Fundacije za šport. Projekt Zdravo društvo je sofinanciran s strani Fundacije za šport.

Zdrava vadba v ŠD Šentvid-Ljubljana