Razpis Zdrava vadba 2023

Razpis Zdrava vadba 2023

  • 03.04.2023
  • Objavljamo razpis za sodelovanje v projektu Zdrava vadba za tekoče leto. Razpis je namenjen športnim organizacijam, ki izvajajo programe strokovno vodene redne telesne vadbe, namenjene odraslim, ki so bili do sedaj neaktivni ali manj aktivni, ali pa se vračajo v dobro telesno formo po dolgotrajni bolezni in poškodbah.

Zdrava vadba je ABC je prvi večmesečni program telesne vadbe v Sloveniji, ki je nastal v sodelovanju z zdravstveno in športno stroko kot preventivna vadba za spodbuditev in izboljšanje telesne pripravljenosti. Zdrava vadba DEF predstavlja nadgradnjo programa ABC tako po težavnosti kot intenzivnosti in je primeren za telesno bolje pripravljene posameznike.

S projektom želimo poudariti pomen strokovno pripravljene in vodene redne telesne vadbe, namenjene krepitvi in ohranjanju zdravja.

VSEBINA RAZPISA

Športne organizacije se vključijo z izvajanjem programa telesne vadbe Zdrava vadba ABC in/ali DEF. Društvo oziroma športna organizacija lahko kandidira z VEČ programi (posamezen program najmanj 60 ur), ki morajo biti izvedeni v letu 2023.

Izvajalcem programa telesne vadbe Zdrava vadba ABC in/ali DEF, bomo sofinancirali delo strokovnega kadra skladno s pridobljenimi sredstev iz javnih virov za leto 2023 (Fundacija za šport, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport) do porabe razpoložljivih sredstev.

Športne organizacije, ki se bodo vključile v projekt, bodo poleg sofinanciranja organizacije in izvedbe aktivnosti prejele ustrezno strokovno, promocijsko, informacijsko in organizacijsko podporo.

Več informacij in postopek prijave najdete v RAZPISU.

Razpis je odprt do 12. maja 2023, vključeni programi pa se izvedejo najpozneje do 31. 10. 2023.