Razpis Zdravo društvo 2023

Razpis Zdravo društvo 2023

  • 03.04.2023
  • Športne organizacije, ki izvajajo programe telesne vadbe za krepitev zdravja za različne ciljne publike, vabimo k priključitvi v mrežo Zdravo društvo in sodelovanje na razpisu za tekoče leto.

Namen projekta Zdravo društvo je nadgradnja nacionalne mrež športnih organizacij s ponudbo športno rekreativnih programov, namenjenih krepitvi in ohranjanju zdravja. Z znakom kakovosti športne organizacije nagrajujemo za njihovo prizadevanje pri promociji organizirane, redne in strokovno vodene športno rekreativne vadbe, ki je podprta z ustreznim načinom ocene gibalne učinkovitosti in preverjanjem gibalne učinkovitosti vadečih ter se odvija širom Slovenije.

Društva lahko, glede na izpolnjevanje kriterijev, ki se nanašajo na vsebino programov, strokovno usposobljenost kadra in njihovo delovanje v smeri promocije redne vodene vadbe, pridobijo znak kakovosti Zdravo društvo. Več o konceptu projekta in kriterijih najdete TUKAJ.

Projekt med drugim teži k krepitvi sodelovanja športno rekreativnih društev in lokalnih zdravstvenih centrov. Cilj sodelovanja je vzajemna promocija programov in skupna izvedba dogodkov promocije zdravega načina gibanja.

UGODNOSTI ZA IZVAJALCE

  • Društvom z znakom kakovosti Zdravo društvo bomo v letu 2023 sofinancirali izvedbo za končnega uporabnika brezplačnih meritev z uporabo evropske gibalne značke – Euroepan Fitness Badge skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov za leto 2023 (Fundacija za šport) do porabe razpoložljivih sredstev.
  • Društvom z znakom kakovosti Zdravo društvo, ki izvajajo program telesne vadbe Zdrava vadba ABC ali DEF, bomo sofinancirali delo strokovnega kadra skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov za leto 2023 (Fundacija za šport, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport) do porabe razpoložljivih sredstev.

POSTOPEK PRIJAVE

  1. Izpolnitev PRISTOPNICE skupaj s PREGLEDOM AKTIVNOSTI DRUŠTVA (skupen dokument) za pridobitev znaka kakovosti Zdravo društvo.
  2. PRIJAVA DOGODKA (izvedba meritev s pomočjo evropske gibalne značke European Fitness Badge) na obrazcu PRIJAVNICA vsaj (2) tedna pred izvedbo.

Izvajalci programa Zdrava vadba, izpolnite tudi prijavnico za Zdravo vadbo, ki je del razpisa Zdrava vadba.

Po prejetju pristopnice in prijavi dogodka vam po elektronski pošti v pdf obliki pošljemo ustrezno POGODBO.

TRAJANJE RAZPISA

Razpis traja od 1. 4. 2023 do 12. 5. 2023, vključeni programi pa se izvedejo najpozneje do 31. 10. 2023.

Več o vsebini razpisa najdete TUKAJ.

Projekt sofinancira Fundacija za šport.