Sodelovanje nacionalnega inštituta za javno zdravje in Športne unije Slovenije: Mreženje zdravstvenih domov in njihovih CKZ/ZVC-jev z Zdravimi društvi ŠUS

Sodelovanje nacionalnega inštituta za javno zdravje in Športne unije Slovenije: Mreženje zdravstvenih domov in njihovih CKZ/ZVC-jev z Zdravimi društvi ŠUS

  • 31.05.2022
  • Danes, v torek 31. 5. 2022 v dopoldanskem času, je potekal On-line prvi delovni sestanek za izvajalce na področju telesne dejavnosti (diplomirane fizioterapevte in diplomirane kineziologe) v Centrih za krepitev zdravja (CKZ) in Zdravstveno varstvenih centrih (ZVC).

Kot predstavnica Športne unije Slovenije, sem na sestanku NIJZ dobila možnost predstaviti program Zdravega društva in vse udeležence seznaniti z že vzpostavljeno mrežo Zdravih društev. Izpostavila sem pomembnost sodelovanja tako zdravstvene kot tudi športno rekreativne stroke za ohranjanje in krepitev zdravja vsakega posameznika, zlasti tistih, ki so že vključeni v programe CKZ in ZVC. 

Predstavljen je bil izdelan seznam vseh Zdravih društev, ter primeri dobrih praks. Seznam se bo spotoma nadgrajeval in izpopolnjeval, z namenom, da se mreža še bolj razširi, ter da se med vsemi CKZ, ZVC in Zdravimi društvi vzpostavi konstantna komunikacija, ki temelji na zaupanju in vzajemnosti.

Vzajemno sodelovanje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Športne unije Slovenije prinaša na ta način dobre rezultate pri spremembi aktivnega življenjskega sloga prebivalcev Slovenije.

 

Za Športno unijo Slovenije,

Tina Porenta