Razpis programa Zdravo društvo 2022 je odprt

Razpis programa Zdravo društvo 2022 je odprt

  • 01.04.2022
  • Objavljamo razpis za sodelovanje na programu in pridobitev znaka kakovosti Zdravo društvo za tekoče koledarsko leto.

Namen projekta Zdravo društvo je nadgradnja nacionalne mreže športnih organizacij s ponudbo športno rekreativnih programov, namenjenih krepitvi in ohranjanju zdravja. Projekt teži k krepitvi sodelovanja športno rekreativnih društev in lokalnih zdravstvenih centrov. Cilj sodelovanja je vzajemna promocija programov in skupna izvedba dogodkov promocije zdravega načina gibanja (testi hoje, delavnice ipd.). 

Z znakom kakovosti športne organizacije nagrajujemo za njihovo prizadevanje pri promociji organizirane, redne in strokovno vodene športno rekreativne vadbe, ki je podprta z ustreznim načinom ocene gibalne učinkovitosti in preverjanjem gibalne učinkovitosti vadečih ter se odvija širom Slovenije. Društva lahko, glede na izpolnjevanje kriterijev, ki se nanašajo na vsebino programov, kompetentnost kadra in njihovo delovanje v smeri promocije redne vodene vadbe, pridobijo znak kakovosti Zdravo društvo. 

Več o kriterijih najdete TUKAJ. 

Vadbeni programi društev vključujejo izvajanje vadbe, ki omogoča ohranjanje in krepitev zdravja in je celostno zastavljena za specifično ciljno skupino vadečih. Osnova za spremljanje in načrtovanje gibalne učinkovitosti je njena ocena, osnovno orodje pa meritev splošne gibalne učinkovitosti, na podlagi katerih se posameznika usmeri v zanj ustrezno težavnost programa telesne vadbe.

Programe vadb smo uskladili s programom Vadba na recept, ki vključuje ustrezno oceno gibalne učinkovitosti posameznika glede na njegovo starost in osnovno telesno pripravljenost, ter stokovno izbiro t.i. Vaj na recept. V ta namen se v društvih uporablja evropska baterija testov European Fitness Badge (EFB testiranje), ki omogoča individualno svetovanje s priporočili, ki smo ga vključili v Certifikat z rezultatom, ki ga posameznik prejme po testiranju.

Strokovni delavec tako pridobi pomembne podatke, oceno gibalne učinkovitosti vadečega, na podlagi katerih lahko pripravi ustrezen, varen program vadbe, prilagojen udeležencu in njegovim potrebam (Vaje na recept). V kolikor se posameznik sam odloči za nadaljnje sodelovanje, pa poteka trening Vaj na recept s pomočjo aplikacije BH GYMLOOP (več TUKAJ), ki si jo lahko vsak vadeči naloži na telefon. S tem se vadečemu omogoči spremljavo napredka, enostavnega prilagajanja vadbe njegovim sposobnostim in tudi željam.

 

UGODNOSTI ZA IZVAJALCE PROGRAMA ZDRAVO DRUŠTVO

  • Društvom z znakom kakovosti Zdravo društvo bomo v letu 2022 za končnega uporabnika sofinancirali izvedbo brezplačnih meritev z EFB baterijo testov.
  • Strokovnemu kadru v društvih, ki imajo znak kakovosti Zdravo društvo, bomo omogočili brezplačno udeležbo na izobraževanju za samostojno izvedbo omenjene baterije.  
  • Športna unija Slovenije v okviru programa Zdravo društvo članicam mreže sofinancira delo strokovnega kadra pri izvedbi ocene gibalne učinkovitosti s pomočjo EFB baterijo testov ter društvom nudi strokovno in promocijsko podporo, skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov za leto 2021 (Fundacija za šport) do porabe razpoložljivih sredstev.

 

 

Več natančnih in pomembnih informacij najdete v RAZPISU, ali na spletni strani TUKAJ ali pa nam pišete na elektronski naslov tina.porenta@sportna-unija.si.