Orodja in načela gibalne pismenosti

Orodja in načela gibalne pismenosti

  • 03.02.2022
  • Tokrat predstavljamo orodja za samoocenjevanje in načela gibalne pismenosti. Omenjena orodja so produkt projekta Physical Literacy For Life.

Gibalna pismenost je koncept, ki postaja vse bolj prepoznaven tudi v slovenskem okolju. Številni posamezniki in organizacije promovirajo uporabo tega termina na mednarodni ravni, saj prepoznavajo koristi uporabe tega koncepta. Orodja, ki so bila razvita v okviru projekta Gibalna pismenost za življenje (Physical Literacy For Life), bodo pripomogla h krepitvi vrednote, kaj pomeni biti gibalno pismen posameznik. Obenem bodo prispevala tudi k ozavešenosti ključnih odločevalcev, da prepoznajo, kako biti gibalno pismen obogati in olajša posameznikovo vseživljenjsko učenje. Vsa orodja in produkti omenjenega projekta so dostopni na uradni spletni strani projekta - klikni sem.

 

ORODJA GIBALNE PISMENOSTI

Orodje za samoocenjevanje je razvito za pomoč pri uvrstitvi gibalne pismenosti med ključne kompetence in osnovne veščine, ki so pomembne za osebni razvoj, zdravje, zaposljivost, socialno vključenost in aktivno državljanstvo. Sestavljeno je iz dveh vprašalnikov za samooceno, prvi je pripravljen za državljane, drugi pa za učitelje in trenerje:

Orodje za samoocenjevanje državljanov je pripravljeno z dvojnim namenom, in sicer da vam pomaga oceniti svojo stopnjo gibalne pismenosti ter da prispeva k proučevanju, kako Evropejci zaznavajo svojo gibalno pismenost. Vprašanja se nanašajo na elemente in področja gibalne pismenosti. 

 

NAČELA GIBALNE PISMENOSTI

Gibalna pismenost je načelo, koncept, ki povezuje naše razumevanje izkušenj učenja in izvajanja širokega spektra telesnih dejavnosti in celotne osebe. To je več kot le osnovne veščine gibanja in znanje o tem, kako to storiti. Obstajajo 4 medsebojno povezana področja, ki podpirajo celostni razvoj gibalne pismenosti, ki vsem generacijam pomaga voditi aktiven, zdrav in izpolnjujoč življenjski slog.

 

Posamezna področja gibalne pismenosti se medsebojno prepletajo in skupaj tvorijo celoto. Vsako področje opredeljuje različne elemente. O njih smo sicer že pisali. Kako je infografika gibalne pismnoti videti, si lahko ogledate na podstrani GIbalna pismenost - klikni sem.