Štiri področja gibalne pismenosti 2. del (čustveno in socialno področje)

Štiri področja gibalne pismenosti 2. del (čustveno in socialno področje)

  • 27.01.2022
  • O gibalni pismenosti je vedno več slišati in tudi brati. Koncept povezuje štiri osnovna področja. Predstavljamo dve področji gibalne pismenosti: čustveno in socialno področje.

Gibalna pismenost so veščine in odnos, ki jih posameznik prikaže v telesni dejavnosti in gibanju skozi potek svojega življenja. Lahko jo razumemo kot proces in kot rezultat, ki ga posameznik zasleduje preko telesnega, čustvenega, socialnega in kognitivnega učenja.

To so štiri medsebojno prepletena področja, ki podpirajo celosten razvoj gibalne pismenosti, ki pomaga vsem generacijam, da ustvarijo aktiven, zdrav in izpolnujoč življenjski slog. Vsako področje gibalne pismenosti je skupek večih elementov. V tem prispevku vam predstavljamo dve področji gibalne pismenosti:

SOCIALNO PODROČJE GIBALNE PISMENOSTI

  • Izkoristiti naravno in grajeno okolje za povezovanje z drugimi ljudmi in okoljem skozi gibanje in telesno aktivnost.
  • Voditi druge v povezovalnem, etičnem in vključujočem obnašanju med telesno dejavnostjo, vključno z razumevanjem, kdaj biti član ekipe in kdaj vodja.
  • Izluščiti občutek razumevanja in odprtosti med udeležbo v telesnih aktivnostih, kar lahko vključuje pripravljenost deliti in se učiti iz izkušenj iz lastne in drugih kultur.
  • Pokazati pošteno igro in etično obnašanje v različnih telesnih dejavnostih in okoljih.

 

ČUSTVENO PODROČJE GIBALNE PISMENOSTI

  • Pridobiti zadovoljstvo, samopodobo, samozavest, motivacijo in užitek preko različnih gibalnih izkušenj.
  • Razumeti čustvene odzive, kot sta empatija in sočutje, med gibanjem in telesnimi aktivnostmi.
  • Upravljati telesne odzive, kot sta utrujenost ali bolečina, med gibanjem in telesno aktivnostjo.
  • Vztrajati s telesno dejavnostjo, ko postane težko, ali se pojavijo izzivi ali neuspehi, v prepričanju, da bo napredek dosežen z vztrajnostjo in trudom.

 

Več o gibalni pismenosti najdete tu.

Uradna spletna stran projekta Physcal Literacy For Life