Štiri področja gibalne pismenosti - 1. del (telesno in kognitivno področje)

Štiri področja gibalne pismenosti - 1. del (telesno in kognitivno področje)

 • 14.01.2022
 • Gibalna pismenost je koncept, ki pospešeno pridobiva na prepoznavnosti v zadnjih letih. Predstavljamo dve področji gibalne pismenosti: telesno in kognitivno področje

Telesna neaktivnost je postala globalna težava, ki neposredno vpliva na zdravje in dobro počutje prebivalcev. Zato je gibalna pismenost vse bolj pomemben del posameznikovega procesa vseživljenjskega učenja. Ta projekt naslavlja promocijo in implementacijo gibalne pismenosti v in preko športne vzgoje, telesne aktivnosti in športa za vse starosti in v različnih okoljih s posebno pozornostjo na vseh štirih področjih: telesno, kognitivno, socialno in čustveno.

Vsako področje gibalne pismenosti je skupek večih elementov. V tem prispevku vam predstavljamo dve področji gibalne pismenosti:

TELESNO PODROČJE GIBALNE PISMENOSTI

 • Izvajati gibalne spretnosti (vključno s temeljnimi gibalnimi spretnostmi), ki zajemajo nadziranje in prilagajanje za uspešno uporabo v različnih gibalnih sitacijah in okoljih.
 • Uporabiti raznovrstne kombinacije gibalnih kompetenc, ki jih zahtevajo razmere ali okolje.
 • Manipulirati telo in različne pripomočke v različnih okoljih (na različnih površinah, v vodi, v zraku).
 • Pridobiti komponente telesne pripravljenosti, povezane z zdravjem in spretnostmi, ki omogočajo uspešno udejstvovanje v širokem naboru telesnih

 

KOGNITIVNO PODROČJE GIBALNE PISMENOSTI

 • Utemeljiti in sprejeti ustrezne odločitve z vedenjem, kako in kdaj izvajati določene gibalne spretnosti
 • Upoštevati pravila in uporabljati taktiko v igri.
 • Ubrati strategijo za izboljšanje prihajajočih gibalnih nalog.
 • Poizvedeti informacije, ki se nanaša na gibanje in telesne dejavnosti.
 • Uporabiti miselne sheme za predajanje znanja, pridobljenega z gibanjem, dolgoročnemu spominu.

 

Številni posamezniki in organizacije so prepoznali koristi uporabe koncepta gibalne pismenosti. Orodja, ki so bila razvita v okviru projekta Gibalna pismenost za življenje (Physical Literacy For Life), bodo pripomogla h krepitvi vrednote, kaj pomeni biti gibalno pismen posameznik. Obenem bodo prispevala tudi k ozavešenosti ključnih odločevalcev, da bodo prepoznali, da biti gibalno pismen obogati in olajša posameznikovo vseživljenjsko učenje.

Več o gibalni pismenosti najdete tu.

Uradna spletna stran projekta Physcal Literacy For Life