Razpis Zdravo društvo 2021

Razpis Zdravo društvo 2021

  • 01.06.2021
  • Objavljamo razpis za sodelovanje na projektu in pridobitev znaka kakovosti Zdravo društvo za tekoče koledarsko leto.

Namen projekta Zdravo društvo je nadgradnja nacionalne mreže športnih organizacij s ponudbo športno rekreativnih programov, namenjenih krepitvi in ohranjanju zdravja. Projekt teži k krepitvi sodelovanja športno rekreativnih društev in lokalnih zdravstvenih centrov. Cilj sodelovanja je vzajemna promocija programov in skupna izvedba dogodkov promocije zdravega načina gibanja (testi hoje, delavnice ipd.). 

Z znakom kakovosti športne organizacije nagrajujemo za njihovo prizadevanje pri promociji organizirane, redne in strokovno vodene športno rekreativne vadbeki je podprta z ustreznim načinom ocene gibalne učinkovitosti in preverjanjem telesne pripravljenosti vadečih ter se odvija širom Slovenije. Društva lahko, glede na izpolnjevanje kriterijev, ki se nanašajo na vsebino programov, kompetentnost kadra in njihovo delovanje v smeri promocije redne vodene vadbe, pridobijo znak kakovosti Zdravo društvo. 

Več o kriterijih najdete TUKAJ.

Vadbeni programi društev vključujejo izvajanje vadbe, ki omogoča ohranjanje in krepitev zdravja in je celostno zastavljena za specifično ciljno skupino vadečih. Osnova za spremljanje in načrtovanje telesne pripravljenosti je njena ocena, osnovno orodje pa meritev splošne telesne pripravljenosti, na podlagi katerih se posameznika usmeri v zanj ustrezno težavnost programa telesne vadbe.

Zato smo programe vadb uskladili z ustrezno oceno gibalne učinkovitosti posameznika glede na njegovo starost in osnovno telesno pripravljenost. V ta namen se v društvih uporablja evropska baterija European Fitness Badge, ki omogoča individualno svetovanje s priporočili, ki smo ga vkključili v certifikat z rezultatom, ki ga posameznik prejme po testiranju. Strokovni delavec tako pridobi pomembne podatke o telesni pripravljenosti vadečega, na podlagi katerih lahko pripravi ustrezen program vadbe, prilagojen udeležencu in njegovim potrebam.

Društvom z znakom kakovosti Zdravo društvo bomo v letu 2021 sofinancirali izvedbo za končnega uporabnika brezplačnih meritev z evropsko baterijo European Fitness Badge.

Obenem bomo strokovnemu kadru iz društev omogočili brezplačno udeležbo na izobraževanju za samostojno izvedbo omenjene baterije.  

UGODNOSTI 

Športna unija Slovenije v okviru programa Zdravo društvo članicam mreže sofinancira delo strokovnega kadra pri izvedbi ocene gibalne učinkovitosti s pomočjo evropske baterije European Fitness Badge ter društvom nudi strokovno in promocijsko podporo, skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov za leto 2021 (Fundacija za šport) do porabe razpoložljivih sredstev.

POSTOPEK PRIJAVE

  1. Izpolnitev PRISTOPNICE za pridobitev znaka kakovosti Zdravo društvo in izpolnitev spletnega obrazca PREGLED AKTIVNOSTI DRUŠTVA (velja za društva, ki se mreži Zdravo društvo priključujejo na novo).
  2. Vnos programa SPLETNI OBRAZEC najkasneje dva (2) tedna pred izvedbo. Vpis vključuje kraj in čas izvedbe programa, predvideno število udeležencev in prostovoljcev, kratek opis programa ter kontaktne podatke izvajalca.
  3. Ob prijavi morate označiti sodelovanje »Prijava v projekt Zdravo društvo« in izpolniti obvezna polja.
  4. Strinjati se morate s splošnimi pogoji sodelovanja, ki vključujejo tudi obveznosti izvajalca in dogovor o sodelovanju.

Obvezne priloge pristopnici:

  • dokazila o ustrezni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti strokovnih delavcev, ki izvajajo aktivnosti in
  • podpisana soglasja za uporabo osebnih podatkov in dokazil v skenirani obliki.

Več informacij najdete v RAZPISU in na elektronskem naslovu ziga.sodrznik@sportna-unija.si.