Izvajanje Zdrave vadbe v Kopru

Izvajanje Zdrave vadbe v Kopru

  • 13.11.2020
  • Športno društvo 3 Šport iz Kopra je v letošnjem letu sodelovalo v projektu Zdrava vadba. Za svoje člane je ob petkih izvajalo brezplačno Zdravo vadbo, ki je zasnovana po principih Zdrave vadbe ABC.

Športno društvo 3 Šport iz Kopra izvaja različne skupinske, strokovno vodene športno-rekreativne in tekmovalne programe za vse generacije - od najmlajših do starostnikov. Vadbe so prilagojene letom in gibalnemu znanju z obzirom na sposobnost vsakega posameznika. Osrednje discipline, s katerimi se ukvarjajo, so triatlon, kolesarjenje, tek in plavanje. Za zdrav razvoj in razvedrilo v obliki gibalnih aktivnosti otrok in mladostnikov pa skrbijo z vadbenim programom 3Šport Šolo.

Društvo se lahko pohvali z znakom kakovosti Zdravo društvo in je v letošnjem letu sodelovalo v projektu Zdrava vadba. V sklopu tega projekta je za svoje člane brezplačno organiziralo vadbo, ki je potekala ob petkih v športnem parku Bonifika v Kopru.  

Vadba je bila zasnovana po principih programa Zdrava vadba ABC, njen namen pa je bilo izboljšanje stabilizacije, moči, koordinacije in gibljivosti vadečih. Obiskovalo jo je 10 oseb. Zaradi različne stopnje pripravljenosti je vadba potekala v dveh težavnostnih nivojih, sestavljena pa je bila iz treh delov – ogrevanja, osrednjega dela in končnega raztezanja. Poleg izboljšanja psihofizičnega stanja so se vadeči podučili tudi o pomenu tovrstne vadbe za zmanjšanje možnosti poškodb pri drugih telesnih aktivnosti.

Kdor bi si želel izvedeti več o tovrstni vadbi ali o društvu samem, lahko to stori na: http://www.sd3sport.com/.