Pridobite znak kakovosti Zdravo društvo

Pridobite znak kakovosti Zdravo društvo

  • 02.06.2020
  • Nacionalna mreža športno rekreativnih društev Zdravo društvo medse vabi društva, ki menijo, da se s svojo ponudbo vadbenih programov, namenjenih ohranjanju in krepitvi zdravja, lahko potegujejo za znak kakovosti Zdravo društvo.

Namen projekta Zdravo društvo je nadgradnja nacionalne mreže športnih organizacij s ponudbo športno rekreativnih programov, namenjenih krepitvi in ohranjanju zdravja. Projekt teži k krepitvi sodelovanja športno rekreativnih društev in lokalnih zdravstvenih centrov. Cilj sodelovanja je vzajemna promocija programov in skupna izvedba dogodkov promocije zdravega načina gibanja (testi hoje, delavnice ipd.). 

Z znakom kakovosti športne organizacije nagrajujemo za njihovo prizadevanje pri promociji organizirane, redne in strokovno vodene športno rekreativne vadbe, ki je podprta z ustreznim testiranjem telesne pripravljenosti in se odvija širom Slovenije. Društva lahko, glede na izpolnjevanje kriterijev, ki se nanašajo na vsebino programov,  kompetentnost kadra in njihovo delovanje v smeri promocije redne vodene vadbe, pridobijo znak kakovosti Zdravo društvo. 

Več o kriterijih najdete TUKAJ.

Vadbeni programi društev vključujejo izvajanje vadbe, ki omogoča ohranjanje in krepitev zdravja in je celostno zastavljena za specifično ciljno skupino vadečih. Osnova za spremljanje in načrtovanje telesne pripravljenosti je njena ocena, osnovno orodje pa testiranja splošne telesne pripravljenosti, na podlagi katerih se posameznika usmeri v zanj ustrezno težavnost programa telesne vadbe.

Zato smo programe vadb uskladili z ustreznim sklopom testov za oceno telesne pripravljenosti glede na starost in osnovno telesno pripravljenost. V ta namen se uporablja European Fitness Badge, ki omogoča individualno svetovanje s priporočili, ki smo ga vključili v certifikat z rezultatom, ki ga posameznik prejme po testiranju. Strokovni delavec tako pridobi pomembne podatke o telesni pripravljenosti vadečega, na podlagi katerih lahko pripravi ustrezen program vadbe, prilagojen udeležencu in njegovim potrebam.

UGODNOSTI 

Športna unija Slovenije društvom z znakom kakovosti Zdravo društvo omogoča uporabo znaka kakovosti Zdravo društvo, pomoč in podporo s promocijskim materialom pri vzpostavitvi povezav z zdravstvenimi domovi (zloženka, plakati), promocijsko in strokovno podporo ter sofinanciranje izvedbe vadbenih programov, ki so podprti s testiranjem telesne pripravljenosti European Fitness Badge skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov za leto 2020  (Fundacija za šport) do porabe razpoložljivih sredstev.

POSTOPEK PRIJAVE

  1. Izpolnitev PRISTOPNICE za pridobitev znaka kakovosti Zdravo društvo in izpolnitev spletnega obrazca PREGLED AKTIVNOSTI DRUŠTVA (velja za društva, ki se mreži Zdravo društvo priključujejo na novo).
  2. Vnos programa SPLETNI OBRAZEC najkasneje dva (2) tedna pred izvedbo. Vpis vključuje kraj in čas izvedbe programa, predvideno število udeležencev in prostovoljcev, kratek opis programa ter kontaktne podatke izvajalca.
  3. Ob prijavi morate označiti sodelovanje »Prijava v projekt Zdravo društvo« in izpolniti obvezna polja.
  4. Strinjati se morate s splošnimi pogoji sodelovanja, ki vključujejo tudi obveznosti izvajalca in dogovor o sodelovanju.

Obvezne priloge pristopnici:

  • dokazila o ustrezni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti strokovnih delavcev, ki izvajajo aktivnosti in
  • podpisana soglasja za uporabo osebnih podatkov in dokazil v skenirani obliki.

Za več informacij smo vam na voljo na ana.radivo@sportna-unija.si.