Razpis Zdravo društvo 2019

Razpis Zdravo društvo 2019

  • 09.05.2019
  • V sklopu programa Zdravo društvo bomo v letošnjem letu sofinancirali delo strokovnega kadra pri izvedbi testiranja telesne pripravljenosti. Članice ŠUS vabimo k vključitvi v mrežo.

Namen projekta Zdravo društvo je nadgradnja nacionalne mreže športnih organizacij s ponudbo športno rekreativnih programov, namenjenih krepitvi in ohranjanju zdravja. Projekt teži k krepitvi sodelovanja športno rekreativnih društev in lokalnih zdravstvenih centrov. Cilj sodelovanja je vzajemna promocija programov in skupna izvedba dogodkov promocije zdravega načina gibanja.

Z znakom kakovosti športne organizacije nagrajujemo za njihovo prizadevanje pri promociji organizirane, redne in strokovno vodene športno rekreativne vadbe, ki je podprta z ustreznim testiranjem telesne pripravljenosti in se odvija širom Slovenije. Društva lahko, glede na izpolnjevanje kriterijev, ki se nanašajo na vsebino programov, strokovno usposobljenost kadra in njihovo delovanje v smeri promocije redne vodene vadbe, pridobijo znak kakovosti Zdravo društvo za dve leti.

Več o kriterijih najdete TUKAJ.

Vadbeni programi društev vključujejo izvajanje vadbe, ki omogoča ohranjanje in krepitev zdravja in je celostno zastavljena za specifično ciljno skupino vadečih. Osnova za spremljanje in načrtovanje telesne pripravljenosti je njena ocena, osnovno orodje pa testiranja splošne telesne pripravljenosti, na podlagi katerih se posameznika usmeri v zanj ustrezno težavnost programa telesne vadbe.

Zato smo programe vadb uskladili z ustreznim sklopom testov za oceno telesne pripravljenosti glede na starost in osnovno telesno pripravljenost. V ta namen se v društvih uporablja European Fitness Badge, ki omogoča individualno svetovanje s priporočili, ki smo ga vkključili v certifikat z rezultatom, ki ga posameznik prejme po testiranju. Strokovni delavec tako pridobi pomembne podatke o telesni pripravljenosti vadečega, na podlagi katerih lahko pripravi ustrezen program vadbe, prilagojen udeležencu in njegovim potrebam.

Društvom z znakom kakovosti Zdravo društvo bomo omogočili izvedbo brezplačnih testiranj telesne pripravljenosti vadečih. Obenem bomo strokovnemu kadru iz društev omogočili brezplačno udeležbo na izobraževanju za izvedbo testiranja telesne pripravljenosti, ki se bo odvijalo junija v Ljubljani.

UGODNOSTI ZA IZVAJALCE

V okviru programa Zdravo društvo bomo društvom sofinancirali delo strokovnega kadra pri izvedbi testiranj telesne pripravljenosti na lokalni ravni, in sicer skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov v času od 1.5. do 30.11.2019 (Fundacija za šport) in spremljajočimi razpisnimi pogoji do porabe razpoložljivih sredstev.

Odobrena denarna sredstva morajo izvajalci uporabiti in v celoti nameniti za plačilo organizacije testiranja telesne pripravljenosti oziroma strokovnega kadra, ki vodi izvedbo testiranja.

POSTOPEK PRIJAVE

  1. Izpolnitev PRISTOPNICE za pridobitev znaka kakovosti Zdravo društvo in izpolnitev spletnega obrazca PREGLED AKTIVNOSTI DRUŠTVA (velja za društva, ki se mreži Zdravo društvo priključujejo na novo).
  2. Vnos dogodka (izvedbe testiranja) v SPLETNI OBRAZEC najkasneje dva (2) tedna pred izvedbo. Pri vnosu panoge izberete testiranje telesne pripravljenosti. Vpis vključuje kraj in čas izvedbe dogodka, predvideno število udeležencev in prostovoljcev, kratek opis programa ter kontaktne podatke izvajalca.
  3. Ob prijavi morate označiti sodelovanje »Prijava v projekt Zdravo društvo« in izpolniti obvezna polja.
  4. Strinjati se morate s splošnimi pogoji sodelovanja, ki vključujejo tudi obveznosti izvajalca in dogovor o sodelovanju.
  5. Podpis pogodbe, ki jo podpisano in ožigosano vrnete po navadni pošti na naslov Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, Ljubljana ali elektronski pošti na naslov ana.radivo@sportna-unija.si. En izvod pogodbe shranite za svoj arhiv.

Obvezne priloge pristopnici:

  • dokazila o ustrezni izobrazbi oziroma strokovni usposobljenosti strokovnih delavcev, ki izvajajo aktivnosti in
  • podpisana soglasja za uporabo osebnih podatkov in dokazil v skenirani obliki.

Pogodbo vam po prejetju pristopnice in prijavi dogodka pošljemo po elektronski pošti.

TRAJANJE RAZPISA

Razpis traja od 1.5.2019 do 30.9.2019, vključeni programi pa se izvedejo najpozneje do 30.11.2019.

Celoten RAZPIS je objavljen na povezavi.