Objavljamo razpis projekta SOPA

Objavljamo razpis projekta SOPA

  • 02.08.2018
  • Športno rekreativna društva in klube vabimo k sodelovanju na nacionalnem projektu Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, ki se bo pilotno izvajal med 2018 in 2020.

Športna unija Slovenije je bila uspešna na Javnem pozivu za izbor krovnih nevladnih organizacij, ki bodo sodelovale pri izvedbi projekta SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, ki ga izvajajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Projekt temelji na uvedbi interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci. V projekt bodo poleg zdravstvenih domov in centrov za socialno delo vključene tudi nevladne organizacije s področja gibalne oviranosti, duševnega zdravja, slepote in slabovidnosti, gluhote in naglušnosti, dobrodelnosti, družine in socialnega varstva, športa in kulture.

Cilj projekta je z uvedbo interdisciplinarnega pristopa, ki združuje deležnike iz različnih področij dela, prispevati k zmanjšanju negativnih posledic tveganega in škodljivega pitja na različnih ravneh posameznikovega življenja in vzpostavitev odgovornejšega odnosa do pitja alkohola v Sloveniji.

Projekt se bo izvajal v osmih (8) območnih enotah oziroma znotraj 18 lokalnih okoljih.

Športna unija Slovenije bo pri izvedbi pristopa SOPA sodelovala kot krovna organizacija na področju športa, in sicer pri izvedi kratkih ukrepov, ki se nanašajo na informiranje s pomočjo gradiv, vsebin ali usmeritev na vire (samo)pomoči.

Osrednja vloga krovne organizacije je preko svojih članov (izvajalcev) na terenu v skupnosti v svoje siceršnje delo integrirati tematiko tveganega in škodljivega pitja alkohola ter glede tega osveščati svoje uporabnike (osveščanje članov skupnosti o čezmernem pitju alkohola, bodisi lastnega ali pa drugih posameznikov).

Predvidene aktivnosti izvajalcev:

  • sodelovanje s predstavitvami dejavnosti projekta SOPA v določenih lokalnih okoljih, pod koordinacijo območne enote NIJZ in na nacionalnem nivoju;
  • organizacija dogodkov na temo tveganega in škodljivega pitja alkohola;
  • diseminacija gradiva o problematiki tveganega in škodljivega pitja alkohola in virov (samo)pomoči;
  • promocija pristopa SOPA v svojih medijskih in promocijskih aktivnostih.

Za izvajanje projekta bomo izbrali osem (8) izvajalcev iz vrst športnih društev, članic ŠUS, in sicer glede na regijsko delitev (za vsako območno enoto bo izbrano eno društvo).

Sofinanciranje izvedbe aktivnosti v sklopu projekta bo potekalo na podlagi pridobljenih sredstev iz javnega razpisa Nacionalnega inštituta za javno zdravje in bo temeljilo na izvedbi posameznih aktivnosti znotraj obveznega dela in opcijskih dejavnosti.

Natančnejši pregled poteka projekta in izvedbe predlaganih aktivnosti je na voljo v RAZPISU. Zainteresirane vabimo k prijavi, in sicer preko PRIJAVNICE, ki se izpolnjena, podpisana in ožigosana pošlje po navadni ali elektronski pošti (skenirano v pdf formatu) na naslov ana.radivo@sportna-unija.si oziroma Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, s pripisom prijava na projekt SOPA do petka, 17. avgusta. Društva bodo o izboru obveščena do 27. avgusta 2018.

Dodatne informacije glede razpisa je moč pridobiti na naslovu ana.radivo@sportna-unija.si