Zdravo društvo 2018/19

Zdravo društvo 2018/19

  • 08.05.2018
  • Nacionalna mreža športno rekreativnih društev medse vabi društva, ki menijo, da se s svojo ponudbo vadbenih programov in promocijskimi aktivnostmi vključevanja posameznikov v redno vadbo, lahko potegujejo za znak kakovosti Zdravo društvo.

Namen projekta je vzpostavitev nacionalne mreže športnih organizacij s ponudbo športno rekreativnih programov, namenjenih krepitvi in ohranjanju zdravja.

Projekt teži k krepitvi sodelovanja med športno rekreativno in zdravstveno stroko ter povezovanju lokalnih zdravstvenih centrov in športnih društev, ki vadečim nudijo ciljno zasnovane, primerno intenzivne in strokovno vodene programe vadbe, kar je tudi rdeča nit koncepta vadbe na recept.

Društva lahko, glede na izpolnjevanje kriterijev, ki se nanašajo na vsebino programov, strokovno usposobljenost kadra in njihovo delovanje v smeri promocije redne vodene vadbe, pridobijo znak kakovosti Zdravo društvo za dve leti. Več o kriterijih najdete TUKAJ.

Eden od ciljev projekta je povezovanje centrov za krepitev zdravja (CKZ), zdravstveno vzgojnih centrov (ZVC) in zdravstvenih domov (ZD) s športno rekreativnimi društvi, in sicer v obliki sodelovanja pri izvedbi dogodkov kot so testi hoje, meritve in delavnice. V sklopu tega je cilj društva in njihove programe predstaviti na praktičnih delavnicah (Gibam se, Zdravo hujšam) in med zdravstveno strokovno javnostjo (konference, srečanja, izobraževanja). Tovrstne altivnosti se odvijajo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

Športna unija Slovenije v okviru programa članicam mreže sofinancira izvedbo testiranja telesne pripravljenosti European Fitness Badge ter nudi strokovno in promocijsko podporo pri vzpostavljanju sodleovanj z zdravstvenimi domovi.

Postopek priključitve je preprost in ga lahko izvedete v naslednjih korakih:

Več informacij: ana.radivo@sportna-unija.si.