Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

  • 23.03.2018
  • OKS je skupaj s partnerji, med katerimi je tudi Športna unija Slovenije pripravil zgibanko Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom. Zgibanka je korak v smeri osveščanja sodržavljanov o pomenu rednega gibanja in njegovih pozitivnih vplivih na zdravje posameznika.
Zgibanka Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom med drugim ponuja namige za vsakodnevno gibanje, vabi k aktivnostim v naravi v vseh letnih časih, utemeljuje potrebo po rednem dnevnem gibanju, nagovarja k telesnim aktivnostim, ki sodijo v priprave na planirani »aktivni oddih poleti in pozimi« in priporoča organizirane oblike redne skupinske vadbe v društvih in klubih.
 
Zgibanka s svojimi izbranimi podatki služi tudi kot podporno orodje pri komunikaciji z osebnim zdravnikom, pri svetovanju, testiranju ipd. Posamezniku ponuja gibalno-športne izzive kot korake na poti k kakovostnemu življenjskemu slogu.