SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola

SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola

  • 12.03.2018
  • Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so v letu 2016 pričeli s projektom SOPA - Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Projekt bo trajal do konca leta 2020, osnovni namen pa je odpraviti oziroma zmanjšati tvegano in škodljivo pitja alkohola v Sloveniji. K sodelovanju bodo povabili tudi športna društva in druge nevladne organizacije.

Osnovni namen projekta je odpraviti oziroma zmanjšati tvegano in škodljivo pitja alkohola v Sloveniji ter s tem zmanjšati negativne posledice na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih. Projekt SOPA temelji na uvedbi interdisciplinarnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci. Pristop vključuje deležnike iz zdravstvenega in socialnega sektorja, nevladnih organizacij, katerih področja dela oziroma programi obravnavajo ranljive skupine.

Medsektorsko sodelovanje več profilov različnih poklicev znotraj 18 lokalnih okolij po Sloveniji pri naslavljanju alkoholne problematike, postavlja dobre temelje za oblikovanje učinkovitega pristopa, s katerim želijo pomembno prispevali k celovitejšemu reševanju vprašanja tveganega in škodljivega pitja.

Slednje je pri nas pogosto prisotno, kar kažejo tudi številke. Slovenija se glede obsega posledic zaradi škodljive rabe alkohola nahaja v samem evropskem vrhu. Podatki raziskave o Uporabi tobaka, alkohola in prepovedanih drog (2015) kažejo, da v Sloveniji 43 % prebivalcev med 25 in 64 letom, alkohol pije čez mejo manj tveganega pitja alkohola ali pa se je v zadnjem letu visoko tvegano opilo. CINDI raziskava je razkrila, da kar 28 % moških in 16 % žensk v starosti od 25 do 34 let se opija enkrat do trikrat mesečno ali pogosteje. Visok odstotek potrjuje tudi podatek o registrirani porabi alkohola, ki se giblje med 10,3 in 13,5 litra čistega alkohola na odraslega prebivalca na leto.

V mokri kulturi, ki je značilna za Slovenijo, pitje alkohola ni problematično le med odraslim prebivalstvom, ampak tudi med populacijo mladih. Na podlagi raziskave HBSC (Health Behavior in Schol-Aged Children ali Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju) 2014, ki je zajela reprezentativni vzorec slovenskih šolanih 11, 13 in 15-letnikov, se je izkazalo, da je 30,3 % 15-letnikov že bilo opitih vsaj dvakrat, ne glede na spol. Prav tako 13,9 % 15-letnikov pije alkoholne pijače vsaj enkrat tedensko (v tem primeru več fantov kot deklet). V starosti 13 let ali manj je prvič pilo alkoholno pijačo že 39,5 % mladih.

Tvegano pitje alkohola predstavlja za državo tudi znatno finančno breme. Ocena zdravstvenih stroškov, ki so povezani s pitjem alkohola, so v letih 2011—2014 v Sloveniji v povprečju znašali 153 milijonov evrov letno. Pri tem niso všteti stroški zaradi prometnih nezgod, nasilja v družini in drugih kriminalnih dejanj, kar številko dvigne na 234 milijonov evrov.

Cilj skupnih prizadevanj je, da z uvedbo interdisciplinarnega pristopa, ki združuje deležnike iz različnih področij dela, pripomoremo k zmanjšanju negativnih posledic tveganega in škodljivega pitja na različnih ravneh posameznikovega življenja in vzpostavimo odgovornejši odnos do pitja alkohola v Sloveniji. Na NIJZ menijo, da k temu pripomore tudi medsebojno sodelovanje v akcijah, kot je 40 dni brez alkohola, ki prav tako stremi k zmanjšanju alkoholne problematike v Sloveniji.

Več informacij o projektu in možnostih sodelovanja za športna društva bomo objavili v prihodnjih tednih.