Promocija Zdravih društev

Promocija Zdravih društev

  • 12.02.2014
  • Ta teden smo začeli s predstavitvijo projekta Zdravo društvo in programa Zdrave vadbe na občinskih ravneh in med zdravstveno stroko. S pobudo po sodelovanju smo namreč vzpostavili kontakt tako s posameznimi občinami kot zdravstvenimi ustanovami področij, kjer delujejo Zdrava društva.
Menimo, da bo sodelovanje v obliki informativne in promocijske podpore društev doprineslo k večji prepoznavnosti tako programov kot posameznih športnih društev na lokalnih kot na nacionalnem nivoju.